Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Tạm đình chỉ công tác với nam giảng viên bị tố 'gạ' nữ sinh vào khách sạn và lời tường trình ban đầu
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, đã tạm đình chỉ công tác với một giảng viên được cho là nhân vật chính trong vụ việc. Nam giảng viên cũng đã có bản tường trình khẳng định mình bị “bôi nhọ danh dự chứ không có chuyện nhắn tin 'gạ' nữ sinh".