Thứ Bảy , 10:59, Ngày 06/06/2020

Gia đình và pháp luật

Những định hướng lớn cho công nghiệp Bình Thuận trong tương lai

Trong giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - TTCN của Bình Thuận đạt khá, với mức 8,8%/năm và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu của tỉnh.

Các sản phẩm chủ lực, lợi thế của tỉnh như nước mắm, nước khoáng Vĩnh Hảo, chế biến hải sản, thức ăn gia súc tăng trưởng ổn định. Một số sản phẩm mới như đồ gỗ nội thất, giấy tự dính, thủ công mỹ nghệ, chế biến tảo, mủ trôm, may mặc từng bước được phát triển có chỗ đứng trên thị trường.

Tuy có bước phát triển nhưng nhìn chung quy mô, sản lượng công nghiệp –TTCN Bình Thuận còn quá nhỏ (chỉ chiếm 1,26% tổng sản phẩm của 7 tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ và bằng 0,78% của cả nước). Ngoài Nhiệt điện Vĩnh Tân, hầu hết các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh yếu, hiệu quả thấp.

Từ thực trạng trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có cuộc họp xem xét báo cáo của Ban Cán sự UBND tỉnh và đã nhất trí ban hành Nghị quyết (Số 08) về phát triển công nghiệp - TTCN đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 với quan điểm coi nhiệm vụ phát triển công nghiệp –TTCN là nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; ưu tiên các dự án có công nghệ cao, quy mô lớn, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, làm ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao.

Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, cơ sở giúp KCN Tuy Phong phát triển cũng như góp phần thúc đẩy nền công nghiệp phát triển sắp tới.

Qua đó, các chỉ tiêu cụ thể cần đạt trong giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trương đạt bình quân 9,5%; đến năm 2020 chiếm tỷ trọng 24,5% GDP; kim ngạch xuất khẩu đạt 300 triệu USD. Giai đoạn 2020 – 2025 tăng trưởng bình quân 11,5%; đến 2015 tỷ trọng chiếm 29,5 GRDP; kim ngạch xuất khẩu đạt 470 triệu USD.

Để đạt mục tiêu trên cần tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp như tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch; đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng các khu, cụm công nghiệp; phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản và TTCN; khai thác tiềm năng năng lượng, chế biến sâu quặng sa khoáng titan; xây dựng và hoàn thiện các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư và khai thác tốt các nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất; bảo đảm các nguồn lực cho phát triển công nghiệp - TTCN; bảo đảm công tác vệ sinh môi trường; cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư; tăng cường sự lãnh đạo Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Về đầu tư kết cấu hạ tầng, tỉnh hỗ trợ tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công đường cao tốc Dầu Giây- Phan Thiết, nâng cấp Quốc lộ 55, Quốc lộ 55B, Quốc lộ 28, Quốc lộ 28B, sân bay Phan Thiết, cảng tổng hợp Vĩnh Tân và đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh cảng vận tải Phan Thiết, cảng La Gi.

Cùng với đó đẩy mạnh tiến độ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án lớn. Đến năm 2020 cơ bản hoàn thành hạ tầng thiết yếu các khu công nghiệp Phan Thiết 2, Hàm Kiệm I và II, Sông Bình, Tuy Phong. Hoàn thành các thủ tục để đầu tư khu công nghiệp Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II, Tân Đức và mỗi huyện đều có 1 cụm công nghiệp được đầu tư hoàn chỉnh. Đưa vào vận hành nhà máy nhiệt điện: Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4 mở rộng; các nhà máy thủy điện: Sông Lũy, Thác Bạc, Đan Sách; các dự án điện gió: Phong điện 1- Bình Thuận giai đoạn 2, Phú Lạc, Phước Thể, Thuận Nhiên Phong và một số dự án điện mặt trời.

Đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án nhiệt điện, phong điện, điện mặt trời. Thu hút các nhà đầu tư lấp đầy trên 70% diện tích các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, việc cần một chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư cũng đóng vai trò quan trọng. Do một số hạn chế khách quan của tỉnh như vị trí nằm xa các trung tâm kinh tế lớn, chịu sức ép cạnh tranh lớn trong thu hút đầu tư với các tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ; hệ thống kết cấu hạ tầng thiếu và yếu nhất là hạ tầng giao thông, chưa có cảng biển, sân bay… nên để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, TTCN thời gian tới tỉnh cần phải tiến hành soát, bổ dung điều chỉnh các chính sách ưu đãi đầu tư đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tham gia phát triển công nghiệp TTCN. Khuyến khích các thành phần kinh tế tự đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến, mở rộng quy mô sản xuất gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo BTO

Tin Liên quan

Tags : định hướng công nghiệp Bình Thuận

Tin Thương hiệu tiếp theo

Tin Thương hiệu mới nhất