Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Tan làm về sớm thấy mẹ chồng lúi húi dưới bếp, tôi hối hận vì luôn khó chịu với bà
Mẹ chồng thuần tính, nhưng cả đời chưa chưa bước chân ra khỏi lũy tre làng nên khi lên thành phố chăm cháu, tôi và mẹ thường xuyên xảy ra xích mích vì bất đồng lối sống, từ nếp ăn nếp ở đến việc chăm sóc cháu. Nhiều lúc xót con, khó tránh khỏi có lúc tôi nặng lời với mẹ chồng.