Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Ông Lê Tùng Vân sẽ đối diện mức án nào, "người phạm tội đủ 70 tuổi trở lên" có được xem là tình tiết giảm nhẹ?
Với 3 tội danh, Lê Tùng Vân có thể phải đối diện với mức án chung thân. Trường hợp thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường, thuộc trường hợp là "người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên" sẽ là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.