Thứ Hai , 10:51, Ngày 22/07/2019

Gia đình và pháp luật

Tiền Giang: Có hay không sự 'cản trở' trong công tác THA dân sự?

Để đảm bảo vụ việc được xem xét cẩn trọng, đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước, của công dân thì trong một số trường hợp, Cơ quan thi hành án dân sự được quyền ra quyết định hoãn thi hành án dân sự.

Ngày 25/7/2017, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ban hành Thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án số 14/TB-CCTHADS. Các khoản tạm đình chỉ thi hành: “Buộc ông Nguyễn Công Liêm, (cùng với bốn người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - PV) phải tự di dời tài sản và giao nhà đất số 82 Đinh Bộ Lĩnh, KP6, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho bà Tạ Thị Kim Chi. Nhà đất theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 084-481/2007/QĐUB.GCN,677MB (cấp cho chuyển dịch lần 1) ngày 29/6/2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho cấp cho bà Tạ Thị Kim Chi".

Thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án số 14/TB-CCTHADS.

Căn cứ để ban hành thông báo nói trên, theo Khoản 1 Điều 49 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014; Bản án số 227/2015/DSPT ngày 10/6/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang; Quyết định thi hành án số 148/QĐ-CCTHADS ngày 21/12/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho; Và điểm mấu chốt, chính là Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 304/2017/KN-DS ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM do một vị Phó Chánh án TANDCC ký.

Theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 (Luật THADS) được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 64/2014/QH13, những bản án, quyết định sau được thi hành:

a) Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm;

b) Bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm;

c) Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án;…

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 313 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 thì Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. Do đó, bản án phúc thẩm là bản án có hiệu lực thi hành ngay.

Một trong những trường hợp hoãn thi hành đối với bản án dân sự có hiệu lực pháp luật: “Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị”.

Đối với trường hợp này, Luật quy định rõ về thời điểm tiếp nhận yêu cầu cũng như thời hạn hoãn:

Thời điểm tiếp nhận yêu cầu chia làm hai mốc cụ thể: (1) Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế; (2) Trường hợp cơ quan thi hành án nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết. Trường hợp này được hiểu là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền quyết định hoãn hoặc không.

Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án (Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhấn dân cấp cao và Viện kiểm sát cấp cao) chỉ được yêu cầu hoãn thi hành án một lần để xem xét kháng nghị nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được.

Thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án.

Mặc dù quy định pháp luật quy định cụ thể trường hợp hoãn thi hành án, nhưng trong trường hợp thi hành án nhà, đất tại địa chỉ 82 Đinh Bộ Lĩnh, KP6, phường 9, thành phố Mỹ Tho lại diễn biến như sau:

Ngày 21/12/2015, Chi cục Thi hành án thành phố Mỹ Tho ban hành Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 148/QĐ-CCTHA.TĐ làm cơ sở thực hiện Bản án, Quyết định số 227/2015/DS-PT ngày 10/6/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang theo đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án.

Đến ngày 31/3/2017, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho ra Thông báo số 181/TB-CCTHADS về việc cưỡng chế giao quyền sử dụng đất và nhà ở để thi hành án gửi đến người phải thi hành án và các đương sự có liên quan. Thời gian cưỡng chế theo thông báo vào lúc 8 giờ sáng ngày 13/4/2017.

Đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm và Đơn xin hoãn thi hành án.

Nhưng đến ngày 11/4/2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM có công văn số 06/2017/HTHA-DS về việc yêu cầu hoãn thi hành án vụ việc dân sự nói trên trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhận được công văn này.

Sau gần 100 ngày, người được thi hành án tiếp tục mỏi mòn trông chờ vào các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện việc xử lý tài sản nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan. Ngày 20/7/2017, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho ban hành Quyết định số 48/QĐ-CCTHADS tiếp tục thi hành án đối với khoản buộc người phải thi hành án.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, đến ngày 19/9/2017, theo Thông báo cưỡng chế số 478/TB-CCTHADS ngày 11/9/2017 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho lại tiếp tục ban hành Thông báo số 492/TB-CCTHADS về việc tạm ngưng cưỡng chế giao tài sản vụ Nguyễn Công Liêm (!?).

Và kéo dài đến ngày 27/9/2017, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã ký Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 304/2017/KN-DS đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 227/2015/DS-PT ngày 10/6/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang, với nguyên văn quyết định:

“1. Kháng nghị đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 227/2015/DS-PT ngày 10/6/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang về vụ án “Tranh chấp Hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hủy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” giữa nguyên đơn là bà Tạ Thị Kim Chi với bị đơn là bà Thạch Thúy Phương và ông Nguyễn Công Liêm.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 227/2015/DS-PT ngày 10/6/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang và Bản án dân sự sơ thẩm số 12/2015/DS-ST ngày 02/02/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tạm đình chỉ thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số 227/2015/DS-PT ngày 10/6/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm”.

Chỉ cần xem qua nội dung quyết định do vị Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM ký ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 304/2017/KN-DS vào ngày 27/9/2017, mọi người đều nhận ra “đường lối xét xử” của vụ án “Tranh chấp Hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hủy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” giữa nguyên đơn là bà Tạ Thị Kim Chi với bị đơn là bà Thạch Thúy Phương và ông Nguyễn Công Liêm sẽ có thể phải tiếp tục xét xử sơ thẩm lần… thứ ba, nếu Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm và ra quyết định tương tự Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 304/2017/KN-DS vào ngày 27/9/2017.

Để tránh việc kháng nghị tràn lan, làm mất tính ổn định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cũng như đề cao vai trò trách nhiệm kiểm sát của Viện Kiểm sát thì chỉ có những người có thẩm quyền nhất định mới có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Theo đó, Điều 331 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: Chánh án TAND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp cao mới có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

Như vậy đã đủ khẳng định, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM không phải là “Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án”. Qua bài viết, chúng tôi mong muốn Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM xem xét lại thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong vụ án này nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được.

BPL

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Tiền Giang cản trở thi hành án dân sự

Tin Hồ sơ điều tra tiếp theo

Tin Hồ sơ điều tra mới nhất