Thứ Bảy , 11:23, Ngày 06/06/2020

Gia đình và pháp luật

Vụ án bồi thường thu hồi đất tại Dự án Thủy điện Sơn La

Liên quan đến vụ án về việc bồi thường đất thu hồi tại dự án Thủy điện Sơn La, có nhiều ý kiến trái chiều đối với bị can Trương Tuấn Dũng.

Bản cáo trạng số 69/CT-VKS-P1 ngày 11/7/2018 của VKSND tỉnh Sơn La quyết định truy tố ông Trương Tuấn Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La, kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 BLHS năm 1999. Vụ án còn 16 bị can khác cùng bị truy tố, tuy nhiên còn có quan điểm khác nhau đối với bị can Trương Tuấn Dũng. Báo xin đăng bài viết của ông Đỗ Văn Chỉnh, nguyên Trưởng ban Thanh tra TANDTC về vụ án này.

Một góc khu tái định cư Thủy điện Sơn La. Ảnh: BTN

Kế hoạch triển khai đúng chỉ đạo?

Hành vi của ông Dũng bị truy tố là đã ký ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND không đúng với các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo  của UBND tỉnh Sơn La và của Bộ TN-MT về đo đạc, lập bản đồ địa chính dẫn đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ sai gây thiệt hại cho NSNN trên 1,2 tỷ đồng.

Sau khi ông Dũng bị truy tố, gia đình ông Dũng đã có nhiều đơn thư kêu cứu, gửi đến các cấp có thẩm quyền và các cơ quan  báo chí, truyền thông, đề nghị minh oan cho ông Dũng.

Với những tài liệu gồm: Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 05/KLĐT-PA92 ngày 7/6/ 2018 của CQANĐT Công an tỉnh Sơn La, Bản cáo trạng số 69/CT-VKS-P1 ngày 11/7/2018 của VKSND tỉnh Sơn La và các tài liệu liên quan đến vụ án, chúng tôi cho rằng đơn kêu cứu của gia đình ông Trương Tuấn Dũng là có căn cứ, cần được quan tâm xem xét.

Trước hết, Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 15/4/2014 của UBND huyện Mường La không trái với Văn bản số 617/UBND-KTN ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh Sơn La gửi UBND huyện Mường La và Công ty Thủy điện Sơn La. Văn bản 617 chỉ đạo:

“1. Về đo đạc lập bản đồ địa chính đất sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân: Đối với khu vực đất đã giao cho Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty tiến hành đo đạc lập bản đồ địa chính. Kinh phí… do Công ty chi trả.

Đối với diện tích đất thuộc khu vực mặt bằng thủy điện Sơn La trước đây (trừ khu vực đã giao cho Công ty Thủy điện Sơn La) giao UBND huyện Mường La tổ chức đo đạc lập bản đồ địa chính. Kinh phí… do UBND huyện Mường La chi từ nguồn tái định cư dự án Thủy điện Sơn La.

2. Về rà soát diện tích đất của các đối tượng và đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ: Căn cứ kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính tại mục 1 Công văn này, UBND huyện Mường La thống kê diện tích đất từng hộ và phân theo từng đối tượng… trong đó xác định rõ diện tích đất đã được bồi thường hỗ trợ và chưa được bồi thường hỗ trợ…  đề xuất phương án bồi thường… trình UBND tỉnh xem xét, quyết định”.

Theo văn bản này thì UBND huyện Mường La có trách nhiệm tổ chức đo đạc lập bản đồ địa chính đối với diện tích đất thuộc  khu vực mặt bằng thủy điện Sơn La trước đây (trừ khu vực đã giao cho Công ty Thủy điện Sơn La) và đề xuất phương án bồi thường, trình UBND tỉnh.

Vì vậy, ngày 15/4/2014 UBND huyện Mường La ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND  với các nội dung: Đo đạc, lập bản đồ địa chính; Lập phương án thu hồi đất chi tiết. Các bước tiến hành được quy định chi tiết gồm: Xây dựng kế hoạch; Chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác thu hồi đất; Đo đạc lập bản đồ địa chính… Nội dung này còn quy định các bước  như: Bàn giao mốc ranh giới ngoài thực địa, Đo đạc lập bản đồ giải thửa, Công khai quy chủ.

Ông Trương Tấn Dũng là Phó Chủ tịch Thường trực, ký thay Chủ tịch UBND huyện Mường La Kế hoạch này. Cáo trạng cho rằng: “Mặc dù biết rõ Kế hoạch số 41 có nhiều nội dung không đúng, không phù hợp với các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh … nhưng vẫn ký ban hành và chỉ đạo thực hiện”.

Tuy nhiên, xem xét, đối chiếu thì thấy, Kế hoạch số 41/KH-UBND có nội dung đúng với chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La tại Văn bản 617 đã nêu. Liên quan đến kế hoạch này, ông Trương Tuấn Dũng còn ký hai văn bản khác là Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 27/5/2014 về đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất phần diện tích nằm ngoài khu vực mặt bằng công trình Nhà máy Thủy điện Sơn La và Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 8/10/2014 về phê duyệt kế hoạch tư vấn, thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí thực hiện công tác đô đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 và 1/5000 phục vụ thu hồi đất các hộ tái định cư ngoài khu vực mặt bằng công trình… thuộc xã Tạ Bú, huyện Mường La.

Không đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Luật hình sự quy định tội phạm phải thỏa mãn quy định tại Điều 8 BLHS 2015 và phải có đủ bốn yếu tố cấu thành tội phạm, thiếu một yếu tố thì không phải là tội phạm. Liên hệ đến vụ án của ông Trương Tuấn Dũng thì thấy, ông Dũng thực hiện ba hành vi là ký Kế hoạch số 41/KH-UBND, Tờ trình số 123/TTr-UBND và Quyết định số 2673/QĐ-UBND. Cả ba văn bản này không có nội dung chỉ đạo đo đạc, lập bản đồ địa chính sai lệch, đo đó không có mặt khách quan của tội phạm.

Về mặt chủ quan là mục đích, động cơ phạm tội và lỗi khi thực hiện tội phạm thì chính Bản kết luận điều tra bổ sung só 01/KLĐT –PA09 ngày 2/9/2018 của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La đã kết luận tại mục 2 (trang 2) là: “Cơ quan An ninh điều tra không có cơ sở để điều tra xác minh, làm rõ”. Kết luận này cho thấy ông Dũng không có động cơ, mục đích chỉ đạo, đo đạc lập bản đồ chính sai lệch. Như vậy là không có mặt chủ quan của tội phạm.

Do ông Dũng không có mục đích, động cơ phạm tội, không chỉ đạo, đo đạc lập bản đồ chính sai lệch nên không xâm phạm vào khách thể mà BLHS bảo vệ. Ông Dũng không thực hiện tội phạm nên không phải là chủ thể của tội phạm.

Trong thực tế xét xử của Tòa án, có nhiều vụ án bị xét xử oan sai, do không đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Vụ án đền bù, bồi thường thu hồi đất tại Dự án Thủy điện Sơn La đối với ông Trương Tuấn Dũng, chúng tôi cho rằng không đủ bốn yếu tố cấu thành tội phạm.

Việc thu hồi đất không đúng, dẫn đến bồi thường sai, gây thiệt hại đến NSNN trên 1,2 tỷ đồng đã được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La làm rõ tại Bản kết luận điều tra… số 05/KLĐT –PA92 là ông Đèo Văn Ban (người được bồi thường) với ông Bùi Văn Tân  (người trực tiếp đo đạc đất thu hồi) thỏa thuận với nhau “Chuyển loại đất của gia đình từ 1 ha lên  2 ha thành đất ruộng trồng lúa hai vụ để được đền bù giá cao” (trang 16, 17 và 28). Như vậy là đã rõ đối tượng cố ý làm trái các văn bản của UBND huyện Mường La mà ông Trương Tuấn Dũng ký, gây thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng.

Dư luận quan tâm đến vụ án này chờ đợi kết quả giải quyết đúng pháp luật từ các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Sơn La.

Đỗ Văn Chỉnh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đất đai bồi thường thu hồi Thủy điện Sơn La

Tin Hồ sơ điều tra tiếp theo

Tin Hồ sơ điều tra mới nhất