Thứ Bảy , 19:53, Ngày 31/10/2020

Gia đình và pháp luật

Vĩnh Phúc: Thực hiện tốt phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm

Bằng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền cùng toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc trong 9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát triển và đạt được kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 9 tháng đầu năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định và phát triển tốt, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức như: Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; quản lý đô thị nhiều mặt còn hạn chế, bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả; một số vướng mắc tháo gỡ còn chậm như vướng mắc về giải quyết đất dịch vụ, xử lý các vi phạm về đất đai, giao đất trái thẩm quyền…

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quán triệt quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành năm 2019 của Chính Phủ với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư; xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý; đánh giá toàn diện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, xây dựng kế hoạch để nâng cao các chỉ số thành phần đạt thấp, phấn đấu quay lại top 10 trong năm 2019; tổ chức tốt các chương trình xúc tiến đầu tư, trong đó chú trọng đến hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp;

Đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là cải cách các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tiết giảm thủ tục, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục chỉ đạo triển khai Đề án của Tỉnh ủy về sắp xếp bộ máy, cán bộ công chức, viên chức của tỉnh; lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành thường xuyên đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp, đồng thời bám sát cơ sở để có những chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm...

Trong 9 tháng đầu năm, tuy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn gặp những khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nên kết quả đạt được là tích cực và có bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá (tăng 8,63%); Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, số dự án đầu tư trực tiếp tăng cao so với cùng kỳ, đặc biệt thu hút vốn trong nước đã vượt kế hoạch cả năm; trong lĩnh vực sản xuất, các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch được tổ chức phong phú, đa dạng; chế độ an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đây là những tín hiệu tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

PV

Link gốc : http://khoe365.net.vn/vinh-phuc-thuc-hien-tot-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-9-thang-dau-nam-65562.html

Nguồn : Sức khỏe & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : xã hội kinh tế phát triển vĩnh phúc

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất