Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Điểm danh 6 dấu hiệu cảnh báo ung thư nguy hiểm
Tình hình dịch bệnh Covid-19 không chỉ làm ảnh hưởng, gián đoạn đến cuộc sống của con người mà còn gián đoạn đến các kiểm tra sức khoẻ thông thường. Một vài dấu hiệu cảnh báo ung thư dưới đây mọi người cần đề phòng.