Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Chốn bình yên
Anh đốt một điếu thuốc rồi nhin xa xăm ra hàng cây ban trắng ngoài kia. Chiếc ban công nhỏ của một quán cà phê vắng trở thành một điểm ngắm cảnh tuyệt vời dành cho những người hay tư lự.