Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Quốc ca Việt Nam - Vấn đề bản quyền cần phải được quan tâm
Với người Việt Nam Quốc ca Việt Nam có ý nghĩa rất lớn, việc không được nghe ca khúc này tại lễ chào cờ một trận bóng đá là khó chấp nhận. Tuy nhiên, bản ghi “Tiến quân ca” có rất nhiều đơn vị sản xuất nên vấn đề bản quyền cần phải được quan tâm hơn nữa.