Thứ Ba , 07:35, Ngày 18/02/2020

Gia đình và pháp luật

Kiên Giang: Ngành giáo dục thiếu khoảng 1.000 giáo viên và 1.500 phòng học

Trước thềm năm học mới 2019-2020, ngành Giáo dục Kiên Giang hiện còn thiếu trên 1.500 phòng học, 1.000 giáo viên.

Ngành giáo dục Kiên Giang cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu năm học 2018-2019. Hệ thống trường lớp học, quy mô giáo dục tiếp tục phát triển ổn định, đúng quy hoạch, theo hướng tập trung, tăng qui mô, giảm điểm lẻ; hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên, ngoại ngữ, tin học được quan tâm phát triển đáp ứng yêu cầu phân luồng học sinh và nhu cầu học tập đa dạng, suốt đời của mọi người dân..., góp phần cải thiện đáng kể môi trường giáo dục.

Toàn tỉnh Kiên Giang còn thiếu khoảng 1.500 phòng học.Giờ học kể chuyện của các em trường Mầm non Vĩnh Bình Nam, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang).

Trong năm học 2018-2019, toàn  ngành  Giáo dục Kiên Giang có 673 đơn vị, trường học, có 1.614 điểm trường, với 11.491 lớp; huy động  340.324  học sinh. Và có 13 đơn vị ngoài ngành thực hiện công tác GDTX, với 67 lớp, 1903 học sinh. So với cùng kỳ năm học 2017-2018, toàn ngành tăng 01 trường; tăng 3.316 học sinh; giảm 224 điểm trường, giảm 297 lớp. 

Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên là 22.916 nhân sự. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, hiện toàn ngành còn thiếu hơn 1.000 biên chế. Từ năm 2015, ngành giáo dục Kiên Giang chưa được giao thêm biên chế nên rất khó khăn. Ngành đã nhiều lần báo cáo với Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Kiên Giang nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Tình trạng quá tải học sinh ở các trường mẫu giáo, mầm non; thiếu biên chế giáo viên và kinh phí đầu tư cho giáo dục ở địa phương chưa có giải pháp khắc phục kịp thời.

Chất lượng giáo dục được nâng lên, nhiều chỉ số phát triển ổn định và bền vững như: Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi vào các cấp học, ngành học tăng dần hàng năm; kết quả giáo dục 2 mặt phát triển ổn định, tỷ lệ học sinh bỏ học, học lực yếu, kém giảm; tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tốt nghiệp các cấp tăng. Kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tiếp tục được duy trì, củng cố và nâng cao.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tuy được quan tâm đầu tư, song chưa đồng bộ so với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; nhiều trường học thiếu diện tích đất, tỷ lệ phòng học/lớp còn thấp, thiếu phòng thực hành bộ môn, thiết bị đồ dùng dạy học theo quy định của chuẩn quốc gia; đặc biệt ở ngành học mầm non. Kiên Giang hiện còn thiếu trên 1.500 phòng học, thiếu khoảng 1.000 giáo viên; nhiều trường, lớp học đang xuống cấp trầm trọng và các công trình phụ không đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh (nhất là công trình vệ sinh)...

Ngành Giáo dục Kiên Giang thiếu khoảng 1.000 giáo viên trước thềm năm học mới, phần lớn là giáo viên bậc mầm non với khoảng 700 giáo viên do thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, tăng cường dạy học 2 buổi/ngày...

Tình trạng quá tải học sinh ở các trường mẫu giáo, mầm non; thiếu biên chế giáo viên và kinh phí đầu tư cho giáo dục ở địa phương chưa có giải pháp khắc phục kịp thời; nhiều cơ sở GDMN phải hợp đồng giáo viên nhưng cũng chỉ đảm bảo tỷ lệ 01 giáo viên cho một lớp dạy 2 buổi/ngày. Đội ngũ giáo viên thừa thiếu cục bộ; giáo viên mầm non và một số môn năng khiếu, ngoại ngữ khó tuyển; đội ngũ nhân viên nhất là kế toán hưởng lương thấp khó tuyển được người có năng lực tốt, ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động của đơn vị....

Minh Toàn

Nguồn : Khỏe 365

Tags : giáo viên giáo dục phòng học

Tin Học đường tiếp theo

Tin Học đường mới nhất