Thứ Sáu , 00:15, Ngày 06/12/2019

Gia đình và pháp luật

Bình Dương: Cần làm rõ về việc chuyển nhượng 02 thửa đất ở Lái Thiêu (4)

Liên quan đến dự án chung cư 15 tầng Eden, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương lại “ưu ái” Công ty Kim Đại Dương đã ban hành hẳn một văn bản khẳng định nội dung GPXD cấp năm 2009 vẫn có giá trị, bất chấp các quy định của pháp luật (?).

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã Thuận An cho biết: “Năm 2015, khi nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã (phụ trách đô thị), tôi đã không thấy tên của Dự án Chung cư 15 tầng Eden trong danh mục dự án do Thị xã quản lý và dự án này cũng đang trong tình trạng “đắp chiếu bỏ đó”. Tôi đã nghĩ là dự án không triển khai thực hiện nữa. Chứ nếu không thì hàng năm tôi đã phải có báo cáo cấp trên về tình trạng này đồng thời kiến nghị phương án xử lý chứ đâu có bỏ ngoài tầm kiểm soát nhiều năm như vậy”.

Nhiều công nhân đang khẩn trương thi công phần móng của dự án mang tên Vista Riverside.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đang buông lỏng quản lý hay cố tình ưu ái cho Dự án Chung cư 15 tầng Eden của Công ty TNHH Kim Đại Dương?

Như đã đề cập về Dự án Chung cư 15 tầng Eden Thuận An do Công ty TNHH Kim Đại Dương (gọi tắt là Công ty Kim Đại Dương) mới chỉ được chủ trương về địa điểm đầu tư do UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận thông qua Văn bản số 3705/UBND-KTTH ngày 06/08/2007.

Theo Luật Đầu tư thì Công ty này còn phải tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý nữa thì mới có thể tiến hành khởi công xây dựng dự án. Chương IV, Mục 2, Điều 33 Luật Đầu tư quy định: “Nội dung quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh gồm: Nhà đầu tư thực hiện dự án; tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư dự án, thời hạn thực hiện dự án; địa điểm thực hiện dự án đầu tư; tiến độ thực hiện dự án đầu tư bao gồm: tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có), tiến độ thực hiện từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn;… Thời hạn hiệu lực của Quyết định chủ trương đầu tư…”.

Như vậy, nếu rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của Dự án Chung cư 15 tầng Eden thì ngay cả văn bản Quyết định chủ trương đầu tư cũng không có. Câu hỏi được đặt ra là: Căn cứ vào cơ sở pháp lý nào mà Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương lại có thể cấp Giấy phép xây dựng cho dự án này?

Không chỉ “ưu ái” trong việc bỏ qua các quy định của pháp luật để cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty Kim Đại Dương, mà Sở Xây dựng còn không ngại ngần “bảo lãnh” cho Công ty này được tiếp tục xây dựng Dự án Chung cư 15 tầng Eden ngay cả khi Dự án này được Chủ đầu tư tự ý đổi tên mà không thông qua cấp có thẩm quyền cho phép (?).

Theo nội dung Văn bản số 998/SXD-QLXD ngày 28/03/2018 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành gửi Công ty Kim Đại Dương có nội dung như sau: “Căn cứ khoản 10, Điều 90 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, trường hợp thời điểm Công ty Kim Đại Dương khởi công theo Lệnh khởi công ngày 01/09/2010 và triển khai đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình thuộc dự án được chính quyền địa phương (UBND phường Lái Thiêu) xác nhận ngày 26/03/2018, kèm Hợp đồng thi công xây lắp ngày 25/08/2010 giữa Công ty Kim Đại Dương và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia là đúng theo thời gian có hiệu lực khởi công xây dựng của Giấy phép xây dựng số 2424 thì Giấy phép xây dựng 2424 vẫn có giá trị thực hiện; Việc Công ty Kim Đại Dương do có khó khăn nên tạm dừng đầu tư dự án cho phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu kinh doanh, nhu cầu sử dựng không ảnh hưởng đến tổng thể dự án, không ảnh hưởng đến nội dung đã được cấp phép xây dựng…

Với các lý do trên, căn cứ các điều khoản chuyển tiếp quy định tại Khoản 1, Điều 166 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Khoản 1, Điều 182 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Sở Xây dựng chấp thuận đề nghị của Công ty Kim Đại Dương về việc tiếp  tục xây dựng, hoàn thiện công trình theo Giấy phép xây dựng 2424” (?!).

Với những nội dung vừa nêu trên, phải chăng Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đang cố tình bẻ cong luật để tạo điều kiện cho Công ty Kim Đại Dương thực hiện dự án không đúng theo các quy định của pháp luật bởi các lẽ sau: Thứ nhất là trong Văn bản số 998/SXD-QLXD có lấy dẫn chứng Luật Xây dựng tại Khoản 1, Điều 166 – Điều khoản chuyển tiếp có nội dung: “Dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thì không phải phê duyệt lại, các hoạt động tiếp theo chưa được thực hiện thì thực hiện theo quy định của Luật này…; Công trình được xây dựng trước thời điểm Luật này có hiệu lực đang tồn tại phù hợp với quy hoạch xây dựng nhưng sau khi giải phóng mặt bằng không còn phù hợp về kiến trúc thì được phép tồn tại theo hiện trạng; trường hợp cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình thì phải thực hiện theo quy định của Luật này”.

Theo nội dung dẫn chứng Luật nêu trên thì cụm từ “Luật này” được hiểu là cách viết ngắn gọn của cụm từ “Luật Xây dựng” và Sở Xây dựng áp dụng điều Luật này để cho Công ty Kim Đại Dương tiếp tục thực hiện dự án là ý chỉ cho rằng Luật này ra đời năm 2014 trong khi Giấy phép xây dựng số 2424 thì lại được cấp năm 2009, cho nên vẫn có giá trị được thực hiện (?).

Nhưng nếu rà soát kỹ thông tin về Luật Xây dựng sẽ thấy Luật này ra đời năm 2003 (trước thời điểm Giấy phép xây dựng số 2424 được cấp) và năm 2014 có sự điều chỉnh tại một số điều khoản, tuy nhiên Điều 166 không thuộc diện phải điều chỉnh. Mà đặt giả thiết nếu Luật Xây dựng ra đời sau năm 2009 (tức sau thời điểm cấp Giấy phép xâu dựng số 2424) thì Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương lấy căn cứ pháp luật nào để cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty Kim Đại Dương?

Thứ hai là Sở Xây dựng lấy việc xác nhận của UBND phường Lái Thiêu để bổ sung thêm căn cứ cho việc Công ty Kim Đại Dương đã có Lệnh Khởi công xây dựng ngay sau khi Giấy phép xây dựng số 2424 được cấp, rồi chiểu theo Điều 90 của Luật Xây dựng để cho Công ty này tiếp tục thi công xây dựng trong khi nội dung mà UBND phường Lái Thiêu xác nhận vào ngày 23/03/2018 là: “Công ty TNHH Kim Đại Dương đã che chắn để khởi công dự án vào năm 2010, nhưng đến nay dự án vẫn chưa được thực hiện. Kính chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết”. Vậy mà Sở Xây dựng trong văn bản số 998 lại cho rằng: “Năm 2010, Công ty Kim Đại Dương đã triển khai đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình thuộc dự án được chính quyền địa phương là UBND phường Lái Thiêu xác nhận”.

Việc làm này vừa chưa đúng thực tế, và thể hiện sự tiếp tay của Sở Xây dựng cho việc thực hiện thi công xây dựng khi chưa đủ điều kiện của Công ty Kim Đại Dương. Theo nội dung xác nhận của UBND phường Lái Thiêu, cùng sự khẳng định của Chủ tịch UBND thị xã Lái Thiêu thì: “Công trình xây dựng Chung cư 15 tầng Eden Thuận An mới chỉ có Lệnh khởi công trên giấy tờ chứ chưa hề tổ chức triển khai xây dựng dự án. Thậm chí đến năm 2015 thì tên Dự án này còn không nằm trong danh mục dự án được quản lý tại thị xã Thuận An”.

Chuyên viên phòng Quản lý xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho phóng viên biết: “Kể từ khi Công ty Kim Đại Dương ban hành Lệnh Khởi công vào ngày 01/09/2010 cho đến tận năm 2018, Công ty này mới có văn bản xin tiếp tục thực hiện dự án vào tháng 03, sau đó đến tháng 05, lại tiếp tục có văn bản xin điều chỉnh thiết kế cơ sở từ 15 tầng lên 24 tầng. Hiện nay Sở Xây dựng đang xem xét đề nghị này”.

Đấy là còn chưa đề cập đến việc cùng thời điểm khi Dự án Chung cư 15 tầng Eden Thuân An được cấp giấy phép xây dựng thì Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tại Mục 3, Điều 28 quy định nêu rõ: “1. Công trình xây dựng trước khi triển khai phải được lập tiến độ thi công xây dựng. Tiến độ thi công xây dựng công trình phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã được phê duyệt…; 4… trường hợp xét thấy tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để đưa ra việc quyết định điều chỉnh tổng tiến độ dự án”.

Từ những phản ánh và phân tích nêu trên đối với Dự án Chung cư 15 tầng Eden Thuận An nay đã được Chủ đầu tư tự ý đổi tên thành Vista Riverside thì có thể hiểu nhờ sự ưu ái “đáng nghi ngại” của Sở Xây dựng cho nên Công ty này mới có thể ngang nhiên triển khai dự án trên nền đất đã làm Hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty Vạn Mỹ Phú như thách thức pháp luật.

Không chỉ tạo điều kiện để cho Công ty này tiếp tục xây dựng dự án đã nằm im gần 10 năm khi chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án, mà Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương còn thiếu trách nhiệm trong công tác thanh kiểm tra trước thông tin tố giác Công ty Kim Đại Dương và Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Nam Minh đã phối hợp chào bán sản phẩm của dự án nêu trên thông qua nhiều hình thức để thu lợi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong những kỳ tiếp theo.

Hiền Anh và Nhóm PVĐT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : chiếm đoạt chuyển nhượng Công ty Vạn Mỹ Phú Dự án Eden

Tin Nhà đất tiếp theo

Tin Nhà đất mới nhất