Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thêm chính sách ưu đãi với dự án nhà ở xã hội
Để góp phần xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách, pháp luật và xác định các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy mạnh triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội nhanh hơn, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh cho rằng cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt thủ tục, cũng như bổ sung hoặc tăng thêm chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội.
Giữ ổn định phương thức tuyển sinh đại học năm 2024
Thời điểm này, một số trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2024. Là năm cuối tuyển sinh lứa học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, các trường dự kiến giữ ổn định về phương thức tuyển sinh như những năm trước, chỉ điều chỉnh về tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh giữa các phương thức.
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng so với năm trước
Ngày 7/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường Trung học Phổ thông công lập của Thành phố. Thời gian công bố điểm chuẩn sớm hơn 3 ngày so với dự kiến ban đầu. Năm nay, điểm chuẩn ở hầu hết các trường tăng từ 0,25-2 điểm, chỉ một số ít trường có điểm chuẩn giảm.