Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Việt Hương nghỉ gameshow, đi làm 'cửu vạn'
“Chị không phải hoa hậu. Vì vậy hôm nay chị xấu hơn, đen đi, mặt mụn thêm, người ta có thể bảo nghệ sĩ sao không phấn son, không giữ hình tượng,… Nhưng chị đang sống một cuộc đời rất ý nghĩa” - Việt Hương tủm tỉm chia sẻ.