Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Sau khi minh oan cho ông Đoàn Ngọc Hải, trưởng nhóm từ thiện Nhất Tâm gửi tâm thư tới vợ chồng đại gia Phương Hằng
"Để tránh tất cả những trường hợp cố ý tạo tình huống gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của CTY Đại Nam; tránh tất cả các âm mưu từ kẻ xấu, em mới buộc lòng phải đưa ra quyết định gửi lại bình Oxy đã tiếp nhận từ anh chị", anh Trần Thanh Long chia sẻ.