Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ năm, 10/09/2020 20:55 (GMT+7)

Công ty Điện lực Cầu Giấy công bố thông tin công tác đấu thầu tại đơn vị

Quá trình lựa chọn nhà thầu tại Công ty Điện lực Cầu Giấy luôn minh bạch, đảm bảo đúng quy định của Luật đấu thầu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

Theo đó, hoạt động này đều được tổ chức đấu thầu rộng rãi công khai minh bạch, bảo đảm mọi nhà thầu đều bình đẳng và có cơ hội như nhau trong việc tiếp cận thông tin. Tại đây, không có tình trạng giấu giếm, che đậy thông tin nhằm hạn chế số nhà thầu hoặc thiên vị nhà thầu nào đó trong việc tiếp cận thông tin.

Các gói thầu theo đó đều được thực hiện áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và các văn bản hướng dẫn. 100% các gói thầu mua sắm quy mô nhỏ đều được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Một số gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu Mua sắm trực tiếp được quy định tại Điều 24 – Luật đấu thầu và Điều 60 Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014.

Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu điện Nam Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Việt Hưng là hai trong nhiều đơn vị trúng các gói thầu tại Công ty Điện lực Cầu Giấy và các gói thầu này đều thực hiện theo đúng Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn quy định, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các nhà thầu. Các Gói thầu Xây lắp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Việt Hưng trúng thầu đều được đấu thầu rỗng rãi qua mạng.

Đặc biệt, từ khi tổ chức lựa chọn nhà thầu đến khi hoàn thành nghiệm thu các gói thầu trên, Công ty Điện lực Cầu Giấy chưa nhận được bất cứ phản ánh nào về việc đấu thầu không minh bạch. Vì thế, các đơn vị đấu thầu hoàn toàn có thể tin tưởng khi tham gia các hoạt động này tại Công ty Điện lực Cầu Giấy.

Nhóm PV

Cùng chuyên mục

Những thay đổi liên quan đến công ty cổ phần từ 2021
Luật Doanh nghiệp 2020 (chính thức có hiệu lực và 01/01/2021) đã có một số điều chỉnh về cơ cấu và đặc điểm của các loại hình công ty. Trong đó, quy định về công ty cổ phần từ 2021 sẽ có nhiều thay đổi lớn.

Tin mới