Thứ Sáu , 07:29, Ngày 25/09/2020

Gia đình và pháp luật

Chế độ cho người bị nhiễm chất độc màu da cam

Tuần qua, Tòa soạn nhận được thắc mắc của bạn đọc ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với nội dung:

“Bố tôi đi chiến trường miền Nam năm 1965 đến năm 1970, hiện nay được hưởng chế độ bệnh binh mất sức tỷ lệ 65%. Vừa qua, bố tôi bị bệnh và được bệnh viện K Trung ương chuẩn đoán bị ung thư thực quản, đang xạ trị tại viện. Tôi muốn hỏi như vậy bố tôi có được hưởng chế độ cho người bị nhiễm chất độc màu da cam không?”.

Trả lời có tính chất tham khảo:

Theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện xác nhận người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học như sau:

“1. Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 1/8/1961 – 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K, (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị).

2. Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau:

a) Mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên;

b) Vô sinh;

c) Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.”

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì chưa thể khẳng định bố bạn có đủ điều kiện để được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Căn cứ vào quy định nêu trên, bạn cần đối chiếu với trường hợp của bố bạn, nếu bố bạn có đủ điều kiện quy định tại Điều 39 thì làm Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi.

Điều 41 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, quy định về Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau:

“1. Giấy tờ chứng minh có thời gian tham gia kháng chiến ởa vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học.

2. Bản sao bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định.

3. Biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền.

4. Giấy chứng nhận bệnh tật; dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hóa học của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 38 của Nghị định này hoặc của Giám đốc Sở Y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 38 của Nghị định này.

5. Quyết định trợ cấp, phụ cấp của cơ quan có thẩm quyền”.

* Ghi chú: Trong kế hoạch chỉ đạo tác chiến và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hình thành từ năm 1960, các khu vực tác chiến quân sự được đặt theo các tên gọi quy ước A: miền Bắc, B: miền Nam, C: Lào và Đ, sau đổi thành K: Campuchia.

Luật gia Đỗ Minh Chánh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : chế độ chất độc màu da cam

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất