Thứ Bảy , 23:13, Ngày 24/08/2019

Gia đình và pháp luật

Hòa Bình: Nhiều sai phạm tại công trình Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm

Kết luận của Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã chỉ ra hàng loạt sai phạm về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình Trạm Bơm tiêu Quỳnh Lâm.

Mới đây, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã tiến hành thanh tra công trình Trạm Bơm tiêu Quỳnh Lâm thuộc dự án khắc phục hậu quả hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình, giai đoạn I, theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4210/VPUBND-TCD ngày 18/8/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 61.106.000.000 đồng thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư, hiện nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Công trình Trạm Bơm tiêu Quỳnh Lâm.

Kết quả thanh tra cho thấy, phần dự toán công trình đã áp dụng đơn giá chưa phù hợp, tính vượt khối lượng giá trị 524.285.000 đồng, tính thiếu khối lượng 245.322.000 đồng. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công còn chưa chi tiết quá trình thực hiện phải điều chỉnh bổ sung. Trách nhiệm thuộc đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm tra, đơn vị thẩm định, Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu vượt giá trị thi công thực tế công trình. Qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền 280.528.000 đồng (do thi công thiếu khối lượng 10.565.000 đồng, nghiệm thu khối lượng thực tế thi công vượt so với dự toán 269.963.000 đồng). Trách nhiệm thuộc đơn vị tư vấn giám sát và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

Kết luận nêu rõ, qua thanh tra giảm trừ chi phí xây lắp dẫn đến giảm trừ tương ứng chi phí tư vấn đầu tư xây dưng và chi phí khác số tiền 17.546.000 đồng.

Đối với công tác giám sát thi công xây lắp có lúc, có nơi còn chưa sát, đánh giá chưa đúng thực tế thi công. Nhật ký thi công công trình nội dung chưa chi tiết, chưa phản ánh đầy đủ thực tế diễn ra trong quá trình thi công…

Công tác giám sát thi công xây lắp có lúc, có nơi còn chưa giám sát, chưa phản ánh đầy đủ thực tế diễn ra trong quá trình thi công.

Trong giai đoạn kết thúc đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng, việc khảo sát, thiết kế công trình chưa sát với yêu cầu thực tế dẫn đến trong quá trình thi công có sự thay đổi thiết kế ở một số hạng mục (mái nhà trạm bơm, bồn hoa cổng nhà trạm, cửa đi khu vực cầu thang bộ, lợp mái ta luy đường dốc vào cổng nhà trạm bơm bằng tấm bê tông đúc sẵn…);

Bản vẽ thiết kế một số chi tiết thiếu kích thước gây khó khăn cho việc kiểm tra và tính dự toán; dự toán tính còn áp sai đơn giá, tính trùng khối lượng, sai lỗi số học, tính thiếu khối lượng ở một số hạng mục…

Nguyên nhân dẫn đến thiếu sót, khuyết điểm trên do công tác thẩm tra, hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán do Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng còn hạn chế, không phát hiện được những thiếu sót trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

BQLDA chưa sâu sát, năng lực cán bộ làm công tác thẩm định hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán còn hạn chế; Công tác giám sát thi công công trình chưa sâu sát dẫn đến một số hạng mục thi công còn thiếu khối lượng so với thiết kế; công tác nghiệm thu, thanh toán của BQLDA còn chưa sâu sát dẫn đến còn nghiệm thu, thanh toán cho đơn vị thi công vượt so với thực tế…

Qua kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình thu hồi số tiền 298.074.000 đồng và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh khi có quyết định thu hồi.

Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình tổ chức kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư, Giám đốc và cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sai phạm trong việc quản lý thực hiện dự án công trình Trạm Bơm tiêu Quỳnh Lâm; kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình.

PV (Theo Phapluatplus, Tạp chí Thanh tra)

Tin Liên quan

Tags : sai phạm thanh tra công trình xây dựng

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất