Thứ Tư , 07:16, Ngày 03/06/2020

Gia đình và pháp luật

Thiếu minh bạch trong đánh giá HSDT DA Mở rộng kiên cố hóa Cầu Ngòi?

Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa-CTCP cho rằng BQL dự án Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi thiếu minh bạch trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà thầu.

Theo đó, Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP có tham gia dự thầu gói thầu CN-1.1.16 Thi công xây lắp công trình, lý trình K0+448 đến K4+295 và gói thầu CN-1.2.17: Thi công xây lắp công trình lý trình K4+295 đến K7+179,7 thuộc dự án Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi theo Hồ sơ mời thầu ngày 05/02/2018.

Quang cảnh buổi mở thầu các gói thầu công trình Mở rộng và kiên cố hoá kênh Cầu Ngòi.

Đến ngày 08/5/2018, Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP nhận được thông báo số 02, 03/TB-PMU ngày 04/5/2018 của Ban QLDA Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi, Ban XDNL và TH các DA ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận thông báo về kết quả nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu CN-1.1.16: Thi công xây lắp công trình, lý trình K0+448 đến K4+295 và gói thầu CN-1.2.17: Thi công xây lắp công trình lý trình K4+295 đến K7+179,7 thuộc Dự án Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi đến các nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) và mở thầu. Theo đó, nhà thầu đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật gói thầu CN-1.1.16: Thi công xây lắp công trình, lý trình K0+448 đến K4+295 thuộc Dự án Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Giao thông 208. Còn Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP cùng một số nhà thầu khác chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về Năng lực tài chính, Nhân sự và Thiết bị.

Thông báo số 02/TB-PMU ngày 04/5/2018 của Ban QLDA Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi gửi đến các nhà thầu.

Sau khi kiểm tra lại HSDT, đối chiếu với hồ sơ mời thầu (HSMT) của Ban quản lý dự án Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi, Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP cho rằng Ban quản lý dự án Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi không khách quan, thiếu minh bạch qua trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà thầu. Nên Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP đã làm đơn kiến nghị gửi đến Ban quản lý dự án mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi xin được làm rõ về những yêu cầu mà Ban quản lý dự án cho rằng tổng công ty chưa đủ yêu cầu.

Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP đã làm đơn kiến nghị gửi đến Ban quản lý dự án mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi.

Đầu tiên yêu cầu kỹ thuật về Năng lực tài chính, Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP khẳng định đáp ứng một trong các yêu cầu cơ bản về doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong vòng 3 năm gần đây với yêu cầu nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh về doanh thu xây dựng như: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định hoặc xác nhận thanh toán của chủ đầu tư đối với những hợp đồng xây lắp đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu khác nên trong HSDT Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP đã kê khai doanh thu bình quân các năm 2014, 2015 và 2016 trong đó có các tài liệu chứng minh là các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định. Còn nếu có số liệu nào chưa rõ, Nhà thầu sẵn sàng cung cấp tài liệu gốc để chứng minh.

Yêu cầu kỹ thuật về Nhân sự, Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP cho biết, trong HSDT tổng công ty đã đề xuất nhân sự cho 2 gói thầu nêu trên, đối chiếu với tiêu chí của HSMT, các nhân sự này hoàn toàn đáp ứng được và luôn sẵn sàng huy động cho các gói thầu. Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP có các tài liệu hợp pháp chứng minh các nhân sự đề xuất (Bằng đại học chuyên ngành, các chứng chỉ có liên quan, kinh nghiệm thi công các công trình tương tự, hợp đồng lao động…) được phô tô công chứng trong thời gian 3 tháng gần đây. Nếu chủ đầu tư yêu cầu, tổng công ty có thể cung cấp bản gốc để đối chiếu.

Bảng kết quả các điều kiện khi tham gia dự thầu của Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP.

Còn về Thiết bị, Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP cũng cho biết trong HSDT của tổng công ty đã đề xuất thiết bị cho 2 gói thầu nêu trên, đối chiếu với tiêu chí của HSMT, các thiết bị này hoàn toàn đáp ứng yêu cầu. Thiết bị đề xuất là sở hữu của nhà thầu, hoặc là có hợp đồng thuê mướn, có đầy đủ hóa đơn chứng minh nguồn gốc và quyền sở hữu. Nếu chủ đầu tư yêu cầu, nhà thầu có thể cung cấp bản gốc để đối chiếu.

Do đó việc Ban quản lý dự án mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi đánh giá HSDT của Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP không đáp ứng về năng lực tài chính, nhân sự và thiết bị là không khách quan, thiếu minh bạch, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà thầu.

Báo xin chuyển các thông tin nêu trên đến Ban quản lý dự án Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi, cùng các cơ quan chức năng có liên quan nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và đánh giá lại HSDT của Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP để nhà thầu không bị thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà thầu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tổng công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa- CTCP là doanh nghiệp Xây dựng Thủy lợi chuyên ngành đã có 47 năm kinh nghiệm xây dựng các công trình Thủy lợi trên phạm vi toàn quốc và nước Cộng hòa dân chủ Lào. Nhiều công trìnhTổng công ty thi công đã được Bộ Thủy lợi (cũ), Bộ NN& PTNT và Bộ Xây dựng tặng huy chương Vàng công trình chất lượng cao, mỹ thuật đẹp. Nhà thầu dã tham dự thầu và trúng thầu thi công nhiều công trình có quy mô phức tạp, có giá trị lớn hơn nhiều giá trị gói thầu này, được các Ban QLDA của Bộ NN& PTNT đánh giá cao về kỹ thuật, biện pháp thi công công trình.

An Bình

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : dự án đấu thầu Ban Quản lý thiếu minh bạch

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất