Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ bảy, 08/01/2022 07:23 (GMT+7)

Thẻ CCCD gắn chip sẽ thay cho bằng lái xe, bảo hiểm y tế, thanh toán không tiền mặt

Theo lộ trình vừa được Thủ tướng phê duyệt, sắp tới, thẻ CCCD gắn chip sẽ tích hợp và thay thế cho bằng lái xe, bảo hiểm y tế, thậm chí là thanh toán không dùng tiền mặt.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là đề án).

tm-img-alt
Ảnh: Công an làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cho người dân.

Đề án này được thực hiện từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Mục tiêu của đề án nhằm ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chip để phục vụ năm nhóm tiện ích: (1) phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) phục vụ công dân số; (4) hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Trong năm 2022, đề án đặt mục tiêu bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân bằng việc tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó người dân chỉ cần sử dụng thẻ CCCD và ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID).

Trong đó, tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như: bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức...

Đặc biệt, đề án đặt mục tiêu giai đoạn 2022 – 2023 sẽ hướng tới tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi (ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước...) lên ứng dụng VNEID, mã QR của thẻ CCCD gắn chip.

Trong quyết định phê duyệt Thủ tướng ký, Bộ Công an được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức triển khai, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ thuộc đề án.

Bộ GTVT có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, cổng Dịch vụ công quốc gia…

Trước đó, tháng 9/2020, Thủ tướng phê duyệt dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD với tổng vốn đầu tư gần 2.700 tỷ đồng.

Đến nay ngành công an đã rà soát hơn 98 triệu nhân khẩu trong dữ liệu dân cư quốc gia; thu nhận hơn 60 triệu hồ sơ cấp CCCD, trong đó đã thực hiện in và trả hơn 52 triệu CCCD gắn chip cho người dân.

Cùng chuyên mục

Các mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Trong đó có quy định cụ thể về các mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tin mới