Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ năm, 06/09/2018 11:18 (GMT+7)

Thành công mới trong hiện đại hóa Hải quan xứ Lạng

Thời gian qua, tại Lạng Sơn, hải quan là một trong những ngành đi đầu trong cải cách, hiện đại hóa để hòa nhập với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ, hiện đại hóa hải quan. Năm 2008, Cục Hải quan Lạng Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên của ngành hải quan triển khai thực hiện chương trình khai báo hải quan điện tử từ xa. Năm 2010, Cục Hải quan Lạng Sơn tiếp tục mạnh dạn áp dụng thủ tục hải quan điện tử cho tất cả các đơn vị hải quan trực thuộc.

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

 Đến nay, Cục Hải quan Lạng Sơn đang thực hiện có hiệu quả hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS. Sự thay đổi có tính bước ngoặt khi thủ tục hải quan đã từng bước được tự động hóa. Vì đi kèm theo đó thông tin khai báo cũng được chuẩn hóa, hồ sơ được lưu trữ dưới dạng điện tử… nên doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, tăng sức cạnh tranh.

Nhờ đó, trong những năm gần đây, Cục Hải quan Lạng Sơn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đều đạt kết quả cao. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục Hải quan Lạng Sơn đã xử lý thành công 1.326 hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Hơn 2.000 doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử VNACCS/VCIS với tổng số 58.774 tờ khai. Trong đó, riêng loại hình xuất nhập khẩu cư dân biên giới cũng đã được cập nhật xử lý qua hệ thống VNACCS/VCIS là 16.370 tờ khai, kim ngạch đạt 696,7 triệu USD.

Để có được kết quả này, Cục Hải quan Lạng Sơn luôn coi trọng công tác tổ chức cán bộ với phương châm "Một người thạo một việc, biết nhiều việc". Vì vậy, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan Lạng Sơn đều đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đơn vị.

Không chỉ chăm lo công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, Cục Hải quan Lạng Sơn còn thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện kỷ cương, liêm chính hải quan và bảo vệ chính trị nội bộ. Đây là một trong những giải pháp được đặt lên hàng đầu, được xác định là công tác trọng tâm trong chương trình công tác hằng năm. Từ đó, hình ảnh và vị thế của Hải quan Lạng Sơn đã tạo được niềm tin vững chắc đối với Cấp ủy, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kỷ cương, bảo vệ chính trị nội bộ.

Có thể khẳng định, nhờ thực hiện hiệu quả công tác cải cách, hiện đại hóa, Hải quan Lạng Sơn đã đóng góp xứng đáng cho nền kinh tế của đất nước, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Hải quan Lạng Sơn sẽ tiếp tục nỗ lực cải cách, hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách chung của Chính phủ.

Khánh Ly

Cùng chuyên mục

Tin mới