Thứ Sáu , 02:51, Ngày 05/06/2020

Gia đình và pháp luật

Quảng Ninh: Những chuyển biến về kinh tế năm 2016 tại Quảng Yên

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thị ủy, UBND thị xã Quảng Yên, cán bộ và nhân dân phường Nam Hòa đã chung sức, đồng lòng thực hiện tốt những chỉ tiêu kinh tế được giao.

 Năm 2016 là một năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cũng là năm các cấp, các ngành gặp nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, phường Nam Hòa, xã Quảng Yên, Quảng Ninh đã từng bước vươn lên trong kinh tế.

Trụ sở UBND phường Nam Hòa

Theo báo cáo, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường năm 2016 đạt 143,3 tỷ đồng, bằng 105% KH thị xã giao. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.707 triệu đồng, đạt 271,1 % KH thị xã giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,65%, bằng 150% KH. Tỷ lệ hộ sinh con thứ 3 còn 5,3 %. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch  và tỷ lệ thu gom rác thải đều đạt 99%. Về sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là xác định cơ cấu mùa vụ, xác định các vùng trọng điểm để thâm canh cây lúa, đưa các giống lúa cho năng suất cao vào sản xuất. Nhờ đó, năng suất và sản lượng đều tăng, nông dân hăng hái tham gia sản xuất, tận dụng hết quỹ đất nông nghiệp, không có diện tích bỏ hoang. Bện cạnh đó, phường thường xuyên duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm.

Theo số liệu điều tra tổng đàn lợn 1793 con, đàn bò 44 con, đàn gia cầm gần 23.000 con, đàn chó 694 con, đàn ong 54 tổ, nhím 13 con, đàn dê 61 con. Phường tích cực tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh, phòng rét cho gia súc gia cầm. Tuy nhiên do vừa qua rét đậm, rét hại, gia súc, gia cầm bị chết rét, dịch bệnh tai xanh bùng phát trên đàn lợn, song đã được xử lý kịp thời, không để dịch bệnh kéo dài và gây hậu quả nghiêm trọng. Phường định kỳ tổ chức phun khử trùng tiêu độc 100% hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn đảm bảo đúng kỹ thuật, theo hướng dẫn của cán bộ thú y.

Trong năm qua, phường tập trung phát triển ngành thủy sản, chỉ đạo mở rộng quy mô diện tích nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, tổng diện tích NTTS là 325,21 ha. Tổng lượng khai thác ước đạt 200 tấn tôm cá các loại, trên 124 phương tiện khai thác tôm cá. Tập trung chỉ đọa các hộ NTTS chủ động thu hoạch các loại tôm cá đạt giá trị thương phẩm, đến nay thu hoạch trên các ao NTTS ước đạt 235 tấn. Ngoài việc trực tiếp chỉ đạo HTX nông nghiệp, HTX nông nghiệp, Đảng ủy, HĐND- UBND phường luôn quan tâm chỉ đạo việc quản lý kinh tế tập thể, chỉ đạo thu chi tiền đấu thầu đầm NTTS theo quy chế đã đề ra. Hoạt động các ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ - thương mại - vận tải cũng có nhiều khởi sắc.

Ngay từ đầu năm sau khi phân khai, giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cho các ngành, các cơ sở, Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện để duy trì và phát triển công nghiệp- TTCN, TM-DV-VT trên địa bàn toàn phường. Trên địa bàn phường hiện có 460 cơ sở cá thể. Trong đó lĩnh vực CN-TTCN có 180 cơ sở, TMDV có 219 cơ sở, lĩnh vực vận tải có 54 phương tiện, cơ sở hoạt động xây dựng có 7 cơ sở.

Nhiệm vụ năm 2017, phường Nam Hòa phấn đấu duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững, huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển tạo bước chuyển mạnh mẽ và có hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của toàn phường. Tiếp tục giảm nghèo, cải thiện đời sống của nhân dân, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Về nông nghiệp, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa theo NQ TW5 khóa IX và chương trình hành động của Đảng ủy. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất nông- ngư nghiệp năm 2017 đạt 41,4 tỷ đồng.

Về tiểu thủ CN-TM-DV-VT, quan tâm phát triển các ngành nghề sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, các sản phẩm của làng nghề truyền thống như đan thuyền nan. Phấn đấu giá trị ngành tiểu thủ CN-TM-DV-VT năm 2017 đạt 61,1 tỷ đồng, sửa chữa, đóng mới tàu thuyền đạt 13.500 tấn/năm....

Ngô Huệ/KD&PL

Nguồn : Tin Nhanh Online

Tin Liên quan

Tin Truyền thông tiếp theo

Tin Truyền thông mới nhất