Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ hai, 01/01/2018 09:03 (GMT+7)

Lạng Sơn: Tập trung phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế

Tuy còn gặp nhiều khó khăn trên con đường phát triển nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng, Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Về kinh tế, thành phố đã triển khai dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm tại thôn Bình Cằm, xã Mai Pha trong năm 2017. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo triển khai tích cực, thành phố Lạng Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và được Chính phủ quyết định công nhận.

Tổng thu ngân sách ước đạt 350.000 triệu đồng đạt 123,4% dự toán tỉnh giao, đạt 117,5% dự toán thành phố phấn đấu và tăng 44,6% so với năm 2016. Tổng chi ngân sách ước đạt 424.200 triệu đồng bằng 129,4% dự toán tỉnh giao. Trong công tác quản lý đô thị, tích cực triển khai công tác lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong năm thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện danh mục các dự án đầu tư được giao. Giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 115.672 triệu đồng đạt 97% kế hoạch vốn, giá trị giải ngân ước đạt 103.675,3 triệu đồng bằng 87% kế hoạch vốn và bằng 90% khối lượng thực hiện.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả, phổ cập giáo dục đạt chuẩn quốc gia tại 23 trường được công nhận, hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017. Công tác chính sách người có công và bảo trợ xã hội luôn được quan tâm thực hiện. Chương trình giảm nghèo được triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, số hộ nghèo còn 98 hộ, giảm 28 hộ, đạt 22,2%, số hộ cận nghèo còn 106 hộ, giảm 16 hộ, đạt 13,11%.

Một trong những nhiệm vụ mà thành phố Lạng Sơn luôn chú trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đó là công tác quốc phòng – an ninh và đối ngoại. Năm 2017 tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn luôn được duy trì ổn định.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; không xảy ra những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ATGT, trật tự đô thị, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Tập trung thực hiện tốt mục tiêu tích cực mở rộng các hoạt động đối ngoại. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện, xây dựng đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC; xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến từ thành phố đến phường, xã; nâng cấp trang thông tin điện tử thành phố. Công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn được thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả, hoạt động của các cấp chính quyền luôn đổi mới, nâng cao chất lượng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, đền ơn đáp nghĩa; tuyên truyền và vận động nhân dân đóng góp công sức, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Với mục tiêu phát triển kinh tế tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, năm 2018 Lạng Sơn đã xây dựng chủ đề: "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính - Đẩy mạnh thu hút đầu tư - Xây dựng đô thị văn minh - phục vụ người dân và doanh nghiệp", mục tiêu đề ra là tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường công tác quản lý và chỉnh trang đô thị, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, hoàn thành xây dựng đô thị loại II.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Con đường phát triển kinh tế - xã hội bền vững tuy còn gặp rất nhiều khó khăn và thử thách song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các ban ngành chức năng, các doanh nghiệp và sự đoàn kết của nhân dân trên địa bàn, Lạng Sơn tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018.

 Thành Viên

Cùng chuyên mục

Lễ ra mắt Chuyên trang Quản lý môi trường
Được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông; sau một thời gian chuẩn bị, ngày 22/01/2021,Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt chuyên trang Quản lý Môi trường.
Ninh Bình đề xuất bổ sung sân bay
Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình vừa có công văn số 28/UBND - VP4 gửi Bộ GTVT đề nghị bổ sung cảng hàng không tại tỉnh Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay 2021 - 2030, định hướng đến 2050.

Tin mới

Lễ ra mắt Chuyên trang Quản lý môi trường
Được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông; sau một thời gian chuẩn bị, ngày 22/01/2021,Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt chuyên trang Quản lý Môi trường.