Thứ Sáu , 23:31, Ngày 30/10/2020

Gia đình và pháp luật

Hoạt động công chứng - Bình Phước: Cần sớm ngăn ngừa tận gốc những sai phạm

Qua công tác thanh, kiểm tra, phát hiện những sai phạm trong việc công chứng hợp đồng, giao dịch không có căn cứ xác định quyền sử dụng, sở hữu riêng đối với tài sản khi tham gia giao dịch; ghi lời chứng không đúng mẫu quy định...

Thông qua công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công chứng, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã phát hiện nhiều hoạt động phi pháp tại các Văn phòng công chứng: Danh Út (trước đây là Văn phòng công chứng Nguyễn Quốc Việt); Lê Nguyệt (trước đây là Văn phòng công chứng Minh Hưng); Nguyễn Lan Anh (trước đây là Văn phòng công chứng  Nguyễn Vinh Huy và các hành vi giả mạo trong hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Cẩm Tú. Sở Tư pháp đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước xác minh, xác định dấu hiệu tội phạm. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước đã thông báo thụ lý sau khi tiếp nhận toàn bộ các hồ sơ có liên quan.

Tăng cường trách nhiệm nghề nghiệp công chứng - Ban Dân tộc.

Tại văn bản số 944/STP-GD&BTTP ngày 04/11/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước về việc trao đổi thông tin liên quan đến quản lý nhà nước về công chứng: “Đáng chú ý là có trường hợp cán bộ công chức của Sở Tư pháp ngấm ngầm tham gia thành lập Văn phòng công chứng, trực tiếp điều hành hoạt động công chứng trái pháp luật. Qua công tác kiểm tra, Sở Tư pháp phát hiện tại những tổ chức hành nghề công chứng có liên quan đến vị cán bộ này xảy ra rất nhiều vi phạm. Tuy nhiên, công tác xử lý rất khó khăn do cán bộ này có biểu hiện can thiệp, gây trở ngại. Việc xét duyệt cho phép thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn cũng có tác động rất xấu từ vị cán bộ công chức này”.

Cách đây không lâu, Sở Tư pháp đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Phước về hành vi làm giả, lập khống nhiều hồ sơ tại Văn phòng công chứng Nguyễn Vinh Huy trên địa bàn. Sai phạm có liên quan đến một thanh tra viên của Sở Tư pháp.

Liên quan đến hồ sơ xin thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Cẩm Tú, mạng truyền thông đã phải tiếp nhận không ít thông tin sai, một chiều, thậm chí giả mạo, bịa đặt hoàn toàn.

Cụ thể, trường hợp hồ sơ xin thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Cẩm Tú, tài liệu hồ sơ mà chúng tôi thu thập đã đủ chứng minh: Ông Nguyễn Tuấn Cảnh – Thanh tra viên, Sở Tư pháp trực tiếp lập giả, lập khống để lừa dối cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Bình Phước.

Thủ tục tiếp nhận minh bạch, duyệt xét công tâm

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định giải thể Phòng Công chứng số 3, địa bàn thị xã Phước Long còn 01 chỉ tiêu thành lập Văn phòng Công chứng theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã thận trọng tiến hành tuần tự các bước tiếp nhận và tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Văn phòng công chứng (VPCC) như sau:

Ngày 09/8/2018, ban hành Thông báo số 200/TB-STP về việc tiếp nhận hồ sơ VPCC trên địa bản thị xã Phước Long. Thông báo được phát hành rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 01/9/2018 cho tất cả các Công chứng viên có nhu cầu tham gia.

Đến ngày 14/9/2018, bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận 03 hồ sơ đề nghị thành lập VPCC. Cụ thể:

1- Đề nghị thành lập VPCC Nguyễn Minh Hợp gồm các Công chứng viên: Nguyễn Thị Minh Hợp, Hà Văn Đức và Nguyễn Thị Thu Hương. Hồ sơ do chính bà Nguyễn Thị Minh Hợp trực tiếp đến nộp.

2- Đề nghị thành lập VPCC Hà Vang gồm các Công chứng viên: Hà Xuân Vang, Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Đức Thắng. Hồ sơ do chính ông Hà Văn Vang trực tiếp đến nộp.

3- Đề nghị thành lập VPCC Nguyễn Thị Cẩm Tú gồm các Công chứng viên: Nguyễn Thị Cẩm Tú, Đỗ Đình Hiến và Nguyễn Quốc Việt. Hồ sơ do chính ông Đỗ Đình Hiến trực tiếp đến nộp.

Toàn bộ các hồ sơ đều được cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phối hợp với cán bộ của Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước kiểm đếm và niêm phong có sự chứng kiến của người nộp.

Đến hết ngày 19/9/2018, không còn trường hợp nào nộp hồ sơ. Ngày 26/9/2018, Tổ xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC – Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tiến hành mở niêm phong để xét duyệt theo quy định. Việc xét duyệt được tổ chức công khai, có sự chứng kiến của ông Đỗ Đình Hiến – Người nộp hồ sơ VPCC Nguyễn Thị Cẩm Tú, bà Nguyễn Thị Minh Hợp – Người nộp hồ sơ VPCC Nguyễn Minh Hợp, ông Hà Xuân Vang – Người nộp hồ sơ VPCC Hà Vang.

Kết quả chấm điểm: (1) Hồ sơ đề nghị thành lập VPCC Nguyễn Thị Cẩm Tú; 83 điểm; (2) Hồ sơ đề nghị thành lập VPCC Nguyễn Minh Hợp: 89 điểm; (3) Hồ sơ đề nghị thành lập VPCC Hà Vang: 92 điểm.

Ngày 27/9/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước chính thức ban hành các thông báo về kết quả chấm điểm đối với từng hồ sơ. Trong đó, có Thông báo số 244/TB-STP đối với hồ sơ VPCC mang tên Nguyễn Thị Cẩm Tú. Ngày 02/10/2018, Sở Tư pháp lập Tờ trình số 92/TTr-STP kèm theo hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định cho phép thành lập VPCC Hà Vang.

Kết quả xét duyệt VPCC Hà Vang - TX Phước Long.

Sự thật phơi bày từ lá đơn khiếu nại

Sau khi nhận được Thông báo số 244/TB-STP, ông Đỗ Đình Hiến có đến Phòng Bổ trợ Tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh để hỏi về việc có được khiếu nại kết quả chấm điểm hay không. Khi được giải thích chỉ nên khiếu nại khi có căn cứ cho rằng việc chấm điểm không đúng trình tự, thủ tục quy định. Một thời gian sau, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang có văn bản xác minh ông Đỗ Đình Hiến liên danh xin thành lập VPCC trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày 03/10/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước có văn bản số 567/STP-BTTP trả lời “đơn đề nghị chấm phúc khảo thành lập văn phòng công chứng Nguyễn Thị Cẩm Tú”, địa chỉ gửi đơn ở khu phố Thanh Trà, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài. Tại văn bản này, Sở Tư pháp hướng dẫn người kiến nghị nên thực hiện quyền khiếu nại hoặc tố cáo khi có căn cứ. Việc yêu cầu phúc khảo là không thể thực hiện do không có quy định việc chấm phúc khảo.

Chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước (văn bản số 3442/UBND-NC ngày 13/11/2018), Sở Tư pháp đã thận trọng xem xét đơn khiếu nại mang tên Nguyễn Thị Cẩm Tú. Nội dung đơn khiếu nại chỉ có một nội dung phản ánh trực tiếp đến hành vi hành chính là việc chấm điểm đối với hồ sơ nhân sự Đặng Thị Yến. Các nội dung còn lại không có căn cứ cụ thể về hành vi hành chính bị khiếu nại. Sở Tư pháp quyết định tổ chức đối thoại với người khiếu nại để giải thích rõ các quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại trước khi ban hành quyết định thụ lý, giải quyết đơn.

Ngày 15/11/2018 và ngày 19/11/2018, Sở Tư pháp đã trực tiếp gửi thư mời làm việc đến bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, ông Đỗ Đình Hiển và ông Nguyễn Quốc Việt. Nhưng đến ngày 22/11/2018, những người được mời vì có tên trong hợp danh xin thành lập VPCC Nguyễn Thị Cẩm Tú đều không có mặt để đối thoại. Sở Tư pháp đã mời đại diện Hội Công chứng viên, Công đoàn Sở Tư pháp và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp lập biên bản ghi nhận sự việc.

Quyết định 137 - Chấm dứt  tập sự hành nghề công chứng.

Ngày 23/11/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số 320/TB-STP về việc giải quyết đơn khiếu nại. Trong đó, nêu rõ nội dung được xem xét giải quyết là việc chấm điểm hồ sơ nhân sự Đặng Thị Yến. Thông báo này được gửi đến địa chỉ của bà Nguyễn Thị Cẩm Tú (phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài) và Văn phòng công chứng Nguyễn Vinh Huy, nơi bà Tú có tên đăng ký hành nghề công chứng viên với tư cách hợp đồng lao động.

Công tác kiểm tra phát hiện các hồ sơ nhân sự mà bà Cẩm Tú nộp để xin đăng ký thành lập VPCC Nguyễn Thị Cẩm Tú, cán bộ chuyên trách Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước phát hiện, tất cả các hồ sơ của công chứng viên, kế toán, nhân viên pháp lý... đều được chứng thực bởi Công chứng viên Trần Thanh Hậu, VPCC Nguyễn Vinh Huy.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, Công chứng viên Trần Thanh Hậu khai nhận đã ký khống các hồ sơ này khi nhận được từ ông Nguyễn Tuấn Cảnh, Thanh tra viên sở Tư pháp tỉnh Bình Phước. Kết quả xác minh từ Sở Tư pháp cho thấy, ông Nguyễn Tuấn Cảnh đã thu thập tài liệu, lập khống hồ sơ trong của những người có liên quan. Các ông, bà Đỗ Đình Hiến, Phạm Thị Lắm, Đặng Thị Yến không hề hay biết. Một nhân chứng khác là bà Trần Thị Lan, từng làm việc tại VPCC Nguyễn Vinh Huy cho biết thêm, VPCC Nguyễn Vinh Huy là hợp danh giữa Công chứng viên Nguyễn Vinh Huy và Công chứng viên Trần Thanh Hậu. Mọi công việc ở VPCC này đều do ông Cảnh trực tiếp điều hành.

Còn nữa.

Ban Pháp luật

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : sai phạm công chứng

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất