Thứ Sáu , 11:23, Ngày 14/08/2020

Gia đình và pháp luật

Hậu Giang: Bị kỷ luật, Chủ tịch LHCTCHN tỉnh vẫn ứng cử vào BCH LHCTCHN VN khóa VI

Đang thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách về mặt Đảng, nhưng ông Lê Văn Thao, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) tỉnh Hậu Giang vẫn ứng cử tham gia Ban chấp hành LHCTCHN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dư luận cho rằng, có hay không việc “qua mặt” cấp trên trong việc tham gia ứng cử khi đang bị thi hành kỷ luật của ông Thao?!

Được biết, vừa qua ngày 20/8/2019, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang đã có Quyết định số 178-QĐ/UBKTTU thi hành kỷ luật ông Lê Văn Thao, Bí thư chi bộ, Chủ tịch LHCTCHN tỉnh bằng hình thức Khiển trách. Theo đó, ông Thao với vai trò là Bí thư chi bộ nhưng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng đối với việc nhận xét vào bản kiểm điểm cuối năm 2018 của ông Lê Hoàng Sánh: lãng phí trong sử dụng xe công vào mục đích cá nhân, chi tiếp khách không đúng quy định.

Trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang nơi ông Lê Văn Thao thi hành kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách".

Ngoài ra, ông Thao còn vi phạm Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ”; vi phạm Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp: “Về đạo đức, lối sống, tác phong: Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí;…”; vi phạm Điểm c, Khoản 1, Điều 11 và Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm … “nhận xét, đánh giá cán bộ không có căn cứ, thiếu trung thực, không khách quan”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp quản lý trái quy định”.

Với những vi phạm trên của đồng chí Thao đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật, nên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang Quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Thao, Bí thư chi bộ, Chủ tịch LHCTCHN tỉnh bằng hình thức Khiển trách. Trong khi đang bị thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách về mặt Đảng, nhưng lạ thay vào ngày 5/12 vừa qua, ông Thao lại có tên trong danh sách ứng cử và trúng cử vào Ban Chấp hành LHCTCHN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Quy định số 205/QĐ-TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, thì tại Điều 8 mục II Khoản 2, Tự giác không ứng cử, không nhận đề cử, quy hoạch, bổ nhiệm, phong, thăng cấp bậc hàm, khen thưởng, chế độ, chính sách nếu bản thân thấy không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, uy tín, năng lực, sức khỏe.

Theo tìm hiểu của Phóng viên được biết, trước khi Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI diễn ra, không hiểu gì sau mà ông Thao lại có tên trong danh sách ứng cử LHCTCHN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thì ông Thao đang bị thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, nhưng ông Thao lại có tên trong danh sách ứng cử vào Ban chấp hành LHCTCHN Việt Nam khóa VI, việc này có hay không việc “qua mặt” cấp trên của ông Thao?.

Tại Khoản 5, Điều 14, Quy định 105-QĐ/TW, quy định Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật… Cán bộ đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn.

Việc ông Lê Văn Thao, Bí thư chi bộ, Chủ tịch LHCTCHN tỉnh Hậu Giang đang trong quá trình thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách về mặt Đảng lại có tên trong danh sách ứng cử và trúng cử vào Ban Chấp hành LHCTCHN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã làm cho dư luận rất bức xúc, vì sao một cán bộ lãnh đạo chủ chốt bị thi hành kỷ luật mà vẫn tham gia ứng cử trong khi theo Quy định thì không được ứng cử? Có hay không việc “qua mặt” cấp trên của ông Thao trong việc ứng cử của mình khi đang bị kỷ luật?.

Báo tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Kim Ngoan

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : khiển trách ứng cử chủ tịch Liên hiệp

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất