Thứ Sáu , 03:49, Ngày 05/06/2020

Gia đình và pháp luật

Gia Kiệm, Đồng Nai: Xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH

Xã Gia Kiệm có vị trí địa lý, khí hậu thuận lợi, nhân dân lao động cần cù, sáng tạo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Những yếu tố trên là điều kiện cho xã phát triển thuận lợi và mạnh mẽ trên cả 3 lĩnh vực : công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ và nông nghiệp.

Chính vì vậy, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 7, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm ổn định và khá bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng , công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được tập trung chỉ đạo và thực hiện khá hiệu quả, hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong nông nghiệp chuyển biến tích cực.

Điện, đường, trường, trạm của xã ngày càng được nâng cấp và phát triển.

Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1 đơn vị diện tích tăng khá cao, nhiều tổ chức sản xuất kinh tế tập thể làm ăn hiệu quả. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp, hệ thống đường giao thông, điện, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa ngày càng khang trang đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo nhanh chóng kịp thời, đúng đối tượng, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, công tác đào tạo nghề và tạo việc làm tại chỗ được chú trọng. Phong trào đoàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chât lượng dạy và học không ngừng được nâng cao ở tất cả các cấp học, hệ thống trường lớp được mở rộng, nâng cấp với quy mô phù hợp. . .

Dựa trên những gì đã đạt được đó, xã Gia Kiệm với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã và ấp trong việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã làm cho đời sống nhân dân được cải thiện hơn, thu nhập bình quân đầu người/năm tăng, đạt 53,27 triệu đồng/người/năm. Kết cầu hạ tầng phát triển mạnh, đặc biệt là giao thông nông thôn.

Khoa học kỹ thuật được ứng dụng trong sản xuất có nhiều tiến bộ, năng xuất, chất lượng cây trồng tăng lên đáng kể, cơ cấu cây trồng được chuyển đổi phù hợp với quy hoạch, nâng cao giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo thực hiện tốt. Công tác đào tạo, nâng cao dân trí, đặc biệt là nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức được chú trọng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Đời sống vật chất, văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện hơn. Theo đó, việc thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã đạt 19/19 tiêu chí đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

Về kinh tế, chính quyền địa phương và các đoàn thể nhân dân tập trung sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả như: mô hình thâm cân cây tiêu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ chuối ở vùng đồi đá có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng tiêu để có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Còn trong lĩnh vực chăn nuôi, trong những năm qua, xã Gia Kiệm đã rất chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh nên mặc sù tình hình chăn nuôi trong nước có nhiều diễn biến phức tạp với dịch bệnh, nhưng trên địa bàn xã không có dịch bệnh xảy ra. Tình hình chăn nuôi ổn định và đem lại hiệu quả cho người chăn nuôi.

Các hộ chăn nuôi có xu hướng mở rộng chăn nuôi và đầu tư chuồng trại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến như hệ thống phun sương làm mát chuồng trại, sử dụng tấm lợp sinh thái, chăn nuôi heo trên đệm lót sinh học. . . tổng đàn gia súc, gia cầm 1. 245. 130 con, trong đó bò có 70 con, lợn 110.000 con, gia cầm 1. 132. 900 con, dê 2.160 con. . .

Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn toàn xã Gia Kiệm hiện nay có 359 hộ sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, 74 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và 285 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ.

UBND xã Gia Kiệm đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động lao động nông thôn học nghề nhằm chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp. UBND xã Gia Kiệm đã phối hợp với Phòng lđtb và xh huyện, phòng nông nghiệp và PTNT huyện. . . mở các lớp dạy nghề như chăn nuôi gia súc gia cầm, may công nghiệp, trồng tiêu, cắm hoa, nấu ăn, trang điểm.. . Các lớp học đã đáp ứng kịp thời nhu cầu theo học nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã, đặc biệt là lao động nghèo, hiện tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 94,8%.

Bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế - xã hội thì các lĩnh vực khác cũng được UBND xã Gia Kiệm chú trọng như văn hóa – thông tin, y tế, dân số, KHHGĐ và chăm sóc trẻ em, công tác thương binh xã hội và tôn giáo dân tộc...

Ông Vũ Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Gia Kiệm cho biết: “Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trước hết phải xây dựng hệ thống chính trị từ ấp đến xã vững mạnh. Tất cả phải phát huy nội lực, nâng cao trách nhiệm, không phô trương, hình thức và tạo sự đồng thuận cao. Đồng thời, quá trình xây dựng nông thôn mới phải luôn gắn liền với đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các cuộc vận động khác để phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, địa phương phải giữ ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, bảo vệ nôi trường sinh thái. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương luôn xây dựng kế hoạch, chương trình, mục tiêu, lộ trình cụ thể, rõ ràng. Định kỳ đều tiến hành sơ, tổng kết nhằm đánh giá rút kinh nghiệm, để ra giải pháp thực hiện bước tiếp theo. Từ đó kết quả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, văn hóa, giáo dục... của địa phương ngày càng phát triển ổn định hơn”.

Quang Trung/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : xã hội kinh tế phát triển nông thôn mới

Tin Truyền thông tiếp theo

Tin Truyền thông mới nhất