Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; trường hợp cần thiết có thể xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đúng bản chất của hàng hóa, dịch vụ.
J&T Express bắt nhịp cùng xu hướng thị trường 2022
Những năm gầy đây, một trong số xu hướng tất yếu mà không quốc gia nào đứng ngoài cuộc đó là ngành thương mại điện tử (TMĐT). Sự phát triển của TMĐT luôn đi đôi với việc cần nâng cao hệ thống hậu cầu, quy trình giao vận hàng hóa.