Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Điện lực Gia Lâm tự 'vẽ' ra tiêu chuẩn trong đấu thầu?
Nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn, tổng công ty nhà nước vẫn cố tình vi phạm, thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng khi tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, điển hình là hàng loạt các gói thầu do Điện lực Gia Lâm tổ chức đấu thầu.