Thứ Năm , 05:34, Ngày 04/06/2020

Gia đình và pháp luật

Đại gia Lê Ân kiện UBND tỉnh BR-VT đòi lại 20.000 m2 đất của VCSB

Đại gia Lê Ân là cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VCSB (hiện nay Hội đồng thanh lý VCSB) từ năm 2008 khởi kiện UBND tỉnh BR-VT thu hồi 20.000 m2 đất hợp pháp của VCSB tại 141 Bình Giã, P.8, TP.Vũng Tàu trái quy định của pháp luật

 Đại gia Lê Ân (áo xanh).

20.000 m2 đất này được công ty Bình Giã giao VCSB từ năm 1995 trừ nợ vay làm đường Trần Phú ven biển Vũng Tàu. VCSB đầu tư sử dụng đến năm 1999 thì bị xảy ra vụ án hình sự. Các tài sản thu trừ nợ vay Chính phủ chỉ đạo giao cho VCB-VT để được Chính phủ cho vay hỗ trợ đặc biệt chi trả tiền gửi cho dân rút trước hạn. Cơ quan điều tra kê biên các tài sản thu trừ nợ vay. Trong đó có 20.000 m2 đất tại 141 Bình Giã để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại VCSB.

Tiếp đến, Tòa án tỉnh BR-VT có quyết định khẩn cấp kê biên để đảm bảo thi hành án. Bản án hình sự phúc thẩm 1366/PTHS năm 2003 tòa tuyên 20.000 m2 đất VCSB thu nợ hợp pháp được bán thu hồi vốn lãi nợ vay.

Năm 2002, UBND tỉnh có quyết định số 9729/QĐ-UB ngày 02/12/2002 thu hồi 15.776,5 m2 (trong 20.000 m2 đất) giao cho Công ty Bình Minh xây nhà kiên cố bán. VCSB khiếu nại không giải quyết.

Tiếp đến năm 2007, UBND tỉnh BR-VT có quyết định số 522/QĐ-UBND thu hồi diện tích đất còn lại 4.613,2 m2 (phần còn lại trong 20.000 m2 đất) giao cho UBND TP.Vũng Tàu bị VCSB kiện không thực hiện được quyết định này. Việc UBND tỉnh thu hồi 20.000 m2 đất của VCSB mặc nhiên UBND tỉnh vi phạm pháp luật. HĐTL VCSB khởi kiện ra tòa án giải quyết, bản án hình chính phúc thẩm số 19/2015/HCPT ngày 09/03/2015 tòa tuyên có hai phần:

Phần thứ nhất: Hủy quyết định 522/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của UBND tỉnh BR-VT. Buộc UBND tỉnh BR-VT thực hiện thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho VCSB tại 141 (nay 198) Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu. HĐTL VCSB giao 4.613,2 m2 đất này cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh BR-VT bán đấu giá thành công ngày 04/08/2017. Người mua trúng đấu giá nhận tài sản 4.613,2 m2 đất và thực hiện nghĩa vụ về tài chính 100% và nghĩa vụ thuế trước bạ. Như vậy, đã thi hành án xong 4.613,2 m2 đất theo quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của UBND tỉnh BR-VT thông qua bán đấu giá.

Phần thứ hai: UBND tỉnh BR-VT có quyết định 9729/QĐ-UB ngày 02/12/2002 thu hồi 15.776,5 m2 đất tại 141 (nay 198) Bình Giã giao cho Công ty Bình Minh sử dụng. Tòa tuyên cho tồn tại quyết định 9729/QĐ-UB ngày 02/12/2002. Buộc UBND tỉnh BR-VT bồi hoàn cho VCSB giá trị 15.776,5 m2 đất theo loại đất sản xuất kinh doanh (phi nông nghiệp) tại thời điểm thi hành án.

Bản án đã có hiệu lực từ ngày 9/3/2015, UBND tỉnh BR-VT không thi hành mà có đơn gửi TAND tối cao Hà Nội xin giám đốc thẩm bản án hành chính số 19/2015/HCPT ngày 9/3/2015.

Ngày 28/1/2019, TAND tối cao có thông báo số 22/TB-TA trả lời cho UBND tỉnh BR-VT là không có cơ sở giám đốc thẩm.

Hội đồng thanh lý VCSB cho thẩm định giá độc lập 15.776,5 m2 đất theo quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh BR-VT bảng giá các loại đất áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh BR-VT, giá thẩm định 15.776,5 m2 đất mặt tiền đường 3/2 vị trí 1 và vị trí 2 thành tiền trên 170.000.000.000 đồng (trên một trăm bảy mươi tỷ đồng) theo giá Nhà nước quy định.

Ngày 1/10/2019, HĐTL VCSB đại diện ông Lê Ân một lần nữa có đơn yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho thi hành bản án số 19/2015/HCPT ngày 9/3/2015 “Phần thứ hai” có diện tích bị thu hồi 15.776,5 m2 đất theo quyết định số 9729/QĐ-UB ngày 2/12/2002 của UBND tỉnh BR-VT và đơn yêu cầu này đồng kính gửi Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư tỉnh ủy tỉnh BR-VT; Tổng cục thi hành án dân sự ; Bộ tư pháp xem xét chỉ đạo UBND tỉnh BR-VT  thi hành bản án hành chính phúc thẩm số 19/2015/HCPT đến nay gần 05 năm vẫn chưa được thi hành.

Nguyễn Nhâm

Nguồn : Sức khỏe & Pháp luật

Tags : Đại gia Lê Ân kiện UBND tỉnh BR- VT đòi lại 20.000m2 đất VCSB

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất