Thứ Bảy , 11:37, Ngày 06/06/2020

Gia đình và pháp luật

Cao Bằng: Vì sao Chủ tịch UBND huyện Quảng Uyên bị khởi kiện?

Khi thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình trụ sở BHXH, UBND huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) đã không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất theo Điều 69, Luật đất đai 2013.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Uyên - Đinh Huy Giáp ban hành nhiều văn bản trái pháp luật, ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài, thậm chí Chủ tịch UBND huyện còn bị người dân khởi kiện ra tòa vì những quyết định đã ban hành.

Trụ sở UBND huyện Quảng Uyên (Cao Bằng).

Lần theo ý kiến của người dân, nhóm PV chúng tôi đã về xóm Xa Khao, thị trấn Quảng Uyên gặp gỡ các con của cụ Nông Thị Kỉnh chủ sử dụng 1.068 m2 đất, thuộc thửa đất số 120, tờ bản đồ số 05, xã Quốc Phong (cũ) thì được ông Hoàng Văn Kim (Hoàng Kim) cho biết: Nhà tôi có 6 anh chị em, thửa đất đó là của mẹ tôi, khi chết mẹ tôi không để lại di chúc nên đất đó vẫn là của chung.

Khi huyện có chủ trương thu hồi đất xây dựng công trình trụ sở Bảo hiểm xã hội, tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng tôi thấy việc thu hồi đất không đúng, tôi mới có ý kiến, mà cũng không chỉ riêng tôi, bất cứ người dân nào cũng đều có quyền giám sát các hoạt động của Chính quyền và các cơ quan Nhà nước, khi thấy sai thì phải có trách nhiệm kiến nghị phản ánh.

Vậy Chính quyền huyện Quảng Uyên vi phạm Pháp luật như thế nào? Tìm hiểu chúng tôi được biết, ngày 06/12/2016 Chủ tịch UBND huyện Quảng Uyên - Đinh Huy Giáp đã ký Quyết định số 3291/QĐ-UBND thu hồi đất đai xây dựng công trình trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện tại thửa đất số 120, tờ bản đồ số 05 không đúng đối tượng, không có tên ông Hoàng Kim trên giấy CNQSDĐ; Sau 1 năm, ông Giáp lại ký Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 cưỡng chế thửa đất trên.

Thấy vô lý, ngày 14/12/2017, ông Hoàng Kim đã làm đơn khiếu nại khẩn cấp đến các cấp Chính quyền và cơ quan chức năng. Kéo dài hơn 5 tháng, Chủ tịch UBND huyện Quảng Uyên - Đinh Huy Giáp mới ban hành Quyết định 635/QĐ-UBND ngày 28/5/2018, giải quyết đơn khiếu nại nhưng thực ra nội dung quyết định vẫn “bắt” ông Kim đứng ra nhận là chủ sử dụng thửa đất. Quyết định 635 vừa ký chưa ráo mực thì ngày 14/6/2018, Chủ tịch Giáp lại ra Quyết định 746/QĐ-UBND hủy Quyết định 635 vì “Ban hành không đúng thẩm quyền về Quyết định 667/QĐ-UBND thu hồi đất ngày 01/6/2018”.

Thật nực cười, Quyết định 667 không liên quan gì đến Quyết định 635 mà lại lấy lý do “Ban hành không đúng thẩm quyền” để hủy. Xin hỏi ông Giáp với cương vị là Chủ tịch UBND huyện, ông có biết thẩm quyền của mình đến đâu không, nếu biết tại sao vẫn ký và ban hành? Trong khi, từ đầu đến cuối ông Kim đã trình bày với ông, với UBND huyện là thửa đất bị thu hồi đứng tên cụ Nông Thị Kỉnh (mẹ ông). Bản thân ông cũng chỉ là một trong các đồng thừa kế; Theo luật thì ông không thể đứng ra giao dịch, thỏa thuận với chính quyền được.

Thửa đất của cụ Nông Thị Kỉnh bị thu hồi.

Vậy tại sao Chính quyền và ông cứ “ép” ông Kim phải là người chủ sử dụng đất? Việc làm đó không những vi phạm Pháp luật mà vô hình dung tạo cho gia đình ông Kim có mâu thuẫn, anh em nghi ngờ lẫn nhau nghĩ rằng ông Kim muốn chiếm đoạt tài sản của bố mẹ để lại thành của riêng mình.

Lẽ ra, Chủ tịch UBND huyện phải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn anh chị em của ông Kim (là con cụ Kỉnh) họp bàn thống nhất việc chuyển quyền sử dụng đất cho ai. Trên cơ sở đó, tiến hành làm thủ tục sang tên đổi chủ rồi mới thực hiện quy trình thu hồi, đền bù đất cho chính chủ, đúng Pháp luật. Nhưng thật đáng tiếc, Chủ tịch Đinh Huy Giáp đã không thực hiện mà lại ký và ban hành hàng loạt các văn bản vi phạm pháp luật rồi sau đó lại ký ngay các “Quyết định hủy”, “Quyết định đính chính” mà những Quyết định này trước đó đều do chính tay ông ký.

Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao phải hủy, phải đính chính? Có sai, có vi phạm Pháp luật nên mới hủy, mới đính chính. Cụ thể, Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 đính chính Quyết định 2245/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Uyên nội dung “Tại mục 4, Điều 2, Quyết định 2245/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 có ghi kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế do ông Hoàng Văn Kim chịu trách nhiệm chi trả. Nay đính chính lại kinh phí thực hiện cưỡng chế do UBND huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng bố trí theo quy định Pháp luật”.

Riêng ngày 01/6/2018, ông Giáp ký và ban hành 4 Quyết định hủy, đính chính: Quyết định 664/QĐ-UBND đính chính Quyết định 3289/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 và Quyết định 802/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 với lý do “Đối với ông Hoàng Kim tên ghi trong hồ sơ giải phóng mặt bằng không chính xác”. Quyết định 665/QĐ-UBND hủy Quyết định 3291/QĐ-UBND ngày 06/12/2016; Quyết định 666/QĐ-UBND hủy Quyết định 2245/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 đều với lý do “Thửa đất 240, tờ bản đồ địa chính số 23, bản đồ địa chính chuẩn hóa cơ sở dữ liệu năm 2012, thị trấn Quảng Uyên (thửa đất số 120, tờ bản đồ số 05 cũ) đã được cấp cho bà Nông Thị Kỉnh (đã chết) tại giấy chứng nhận số E0614988 cấp ngày 10/01/1995 là mẹ của ông Hoàng Kim”.

Cũng trong một ngày 22/6/2018, Chủ tịch Đinh Huy Giáp đã ký liên tiếp 5 Quyết định hủy, đính chính lại (có cả Quyết định vừa ký) đó là: Quyết định 875/QĐ-UBND hủy Quyết định 664/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 với lý do “Chưa xác định được chủ thể đối với Thửa đất 240, tờ bản đồ địa chính số 23, bản đồ địa chính chuẩn hóa cơ sở dữ liệu năm 2012, thị trấn Quảng Uyên (thửa đất số 120, tờ bản đồ số 05 cũ, xã Quốc Phong) do ông Hoàng Kim đứng tên trong hồ sơ giải phóng mặt bằng”;

Quyết định 876/QĐ-UBND đính chính Quyết định 3289/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 và Quyết định 802/QĐ-UBND ngày 10/5/2017. Nội dung: Đính chính lại tên ông Hoàng Văn Kim thành tên các ông bà: Bà Hoàng Thị Kín, bà Hoàng Thị Chắn (vợ ông Hoàng Văn Do đã chết), ông Hoàng Kim, bà Hoàng Thị Ngải, bà Hoàng Thị Ngân, bà Hoàng Thị Thao. Lý do đính chính “Đối với ông Hoàng Kim do chưa xác định được chủ thể đối với Thửa đất 240, tờ bản đồ địa chính số 23, bản đồ địa chính chuẩn hóa cơ sở dữ liệu năm 2012, thị trấn Quảng Uyên (thửa đất số 120, tờ bản đồ số 05 cũ, xã Quốc Phong)”;

Quyết định 877/QĐ-UBND hủy Quyết định 665/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 và Quyết định 878/QĐ-UBND hủy Quyết định 667/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 cùng một lý do hủy là “Chưa xác định được chủ thể đối với thửa đất 240, tờ bản đồ địa chính số 23, bản đồ địa chính chuẩn hóa cơ sở dữ liệu năm 2012, thị trấn Quảng Uyên (thửa đất số 120, tờ bản đồ số 05 cũ, xã Quốc Phong)”;

Quyết định 879/QĐ-UBND đính chính Quyết định 3291/QĐ-UBND ngày 06/12/2016. Nội dung đính chính: Thu hồi 990m2, thửa đất 240, tờ bản đồ địa chính số 23, bản đồ địa chính chuẩn hóa cơ sở dữ liệu năm 2012, thị trấn Quảng Uyên (thửa đất số 120, tờ bản đồ số 05 cũ, loại đất LUK) được cấp giấy chứng nhận số E0614988 cấp ngày 10/01/1995 mang tên bà Nông Thị Kỉnh (đã chết). Có 6 con nhưng hiện nay chưa phân chia thừa kế và chưa cử người đại diện để làm việc với cơ quan nhà nước về việc thu hồi. Lý do đính chính vẫn là chưa xác định được chủ thể thu hồi đất.

Có thể thấy các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Quảng Uyên - Đinh Huy Giáp không những ban hành trái pháp luật với nội dung luẩn quẩn bế tắc mà vụ việc vẫn không được giải quyết dứt điểm. Hệ lụy từ việc ban hành văn bản trái pháp luật này sẽ phát sinh chi phí khá lớn để phục vụ quá trình xử lý văn bản trái pháp luật. Trong đó, có chi phí ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần nội dung văn bản đó. Lỗi ra văn bản quy phạm pháp luật không đúng thuộc trách nhiệm của người đứng đầu với thẩm quyền của mình. Hiện nay, chúng ta có Luật Cán bộ công chức, Luật Hành chính và cả Luật Hình sự, do đó tùy theo mức độ hậu quả của văn bản ban hành gây ra mà có hướng xử lý phù hợp.

Vì vậy, báo đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan Tư pháp tỉnh Cao Bằng kiểm tra, thanh tra và xử lý thật nghiêm nếu có vi phạm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Nhóm PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đất đai khởi kiện thu hồi Cao Bằng Quảng Uyên

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất