Thứ Bảy , 12:09, Ngày 04/04/2020

Gia đình và pháp luật

Cần Thơ: Thanh tra kiến nghị quận Thốt Nốt thu hồi trên 2,2 tỷ đồng chi sai

Thanh tra TP. Cần Thơ đề nghị Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt truy thu nộp ngân sách hơn 2,2 tỷ đồng đã chi sai.

Theo đó, tại Thông báo Kết luận thanh tra số 105/TB-TTr ngày 30/1/2020, của Thanh tra TP. Cần Thơ về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Thốt Nốt giai đoạn 2016-2018. Kết luận nêu rõ, Phòng Nội vụ quận đã để xảy ra nhiều sai phạm khi trong công tác quản lý kê khai tài sản là đất đai, nhà cửa và tài sản tăng của cán bộ, công chức; một số cán bộ được bổ nhiệm lại, bổ nhiệm và luân chuyển khi không có chứng chỉ Nhà nước ngạch chuyên viên, thiếu chứng chỉ ngoại ngữ và bằng trung cấp lý luận chính trị.

Trụ sở HĐND và UBND quận Thốt Nốt nơi Thanh tra TP. Cần Thơ đề nghị quận Thốt Nốt truy thu hơn 2,2 tỷ đồng chi sai.

Ban Quản lý dự án: Lập dự toán còn thiếu nguồn, sai mẫu biểu; chưa lập Phương án tự chủ tài chính; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ còn sơ xài; còn thiếu một số sổ sách kế toán, ghi chép và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa đúng quy định; lưu trữ và bảo quản chứng từ chưa chặt chẽ, một số chứng từ bị thất lạc. Chưa quản lý tốt việc mua sắm văn phòng phẩm, photo; đi công tác và thuê xe đi công tác bị thiếu kế hoạch hoặc lịch đi công tác…

Đoàn thanh tra yêu cầu Ban Quản lý dự án nộp lại với tổng số tiền 363.211.000 đồng (trong đó: tổng số tiền chi sai từ 2016-2018: 362.737.000 đồng; số dư cuối kỳ năm 2017, số tiền 474.000 đồng). Phòng Tài chính - Kế hoạch thì Chưa lập dự toán, ghi chép sổ sách và định khoản kế toán, lập báo cáo tài chính, quyết toán đối với nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chưa quản lý tốt việc mua sắm văn phòng phẩm, linh kiện và thiết bị tin học, tiếp khách, pho to; chi và quyết toán vượt định mức chi phí quản lý hành chính năm 2018, Đoàn thanh tra yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch nộp lại tổng số tiền 348.624.003 đồng; do tham mưu Ủy ban nhân dân quận giao dự toán chi hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ là chưa đúng hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

Thông báo Kết luận thanh tra số 105/TB-TTr của Thanh tra TP. Cần Thơ.

Ngoài ra, việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc đầu tự xây dựng các dự án công trình, nâng cấp sửa chữa, mua sắm tài sản công: Qua kết quả kiểm tra ngẫu nhiên một số dự án cho thấy còn một số thiếu sót hạn chế trong công tác lập dự toán, quản lý, giám sát, tổ chức thi công dẫn đến việc đơn vị thi công thực hiện chưa đúng theo hồ sơ đã phê duyệt với tổng số tiền là 1.515.627.000 đồng. Trong đó, Ban Quản lý dự án quận sai phạm trên 348 triệu đồng; phòng quản lý đô thị quận thanh toán chưa đúng quy định trên 1,1 tỷ đồng.

Chánh thanh tra Thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt thực hiện Kết luận thanh tra; chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót đã nêu tại kết luận thanh tra. Thông báo Kết luận thanh tra cũng đề nghị Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt truy thu hơn 2,2 tỷ đồng chi sai, nộp vào tài khoản tạm giữ của thanh tra thành phố tại Kho bạc nhà nước để chờ xử lý theo quy định.

Vinh Tân - Hồng Ân

Nguồn : Khỏe 365

Tags : cần thơ truy thu thu chi ngân sách

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất