Chủ nhật, 01:59, Ngày 09/08/2020

Gia đình và pháp luật

Bộ Công thương yêu cầu Trường CĐ CN&KTCN thực hiện kết luận xác minh đơn tố cáo

Ngày 10/7/2019, Bộ trưởng Bộ Công thương đã kí kết luận nội dung tố cáo số 4918/KL-BCT đối với công tác cán bộ và quản lý, sử dụng tài sản tại trường Cao đẳng Công nghệ và và Kinh tế Công nghiệp.

Trước đó, ngày 16/01/2019, nhiều cán bộ giáo viên trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp (có địa chỉ tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã gửi đơn tới Bộ Công thương là cơ quan chủ quản tố cáo ông Hà Văn Cân – nguyên hiệu trưởng nhà trường có nhiều sai phạm.

Theo nội dung đơn thư tố cáo, trong thời gian công tác ở cương vị Hiệu trưởng, ông Cân đã có biểu hiện lợi dụng chức vụ quyền hạn, sai phạm trong quá trình điều hành hoạt động của nhà trường, thu giữ tiền lương và các khoản tiền khác của giáo viên, nhân viên và nguyên giáo viên của nhà trường trái quy định, buông lỏng quản lý làm thất thoát ngân sách, tài sản của nhà nước và một số nội dung khác…

Kết luận nội dung tố cáo số 4918/KL-BCT của Bộ Công thương.

Căn cứ nội dung phản ánh, tố cáo; các tài liệu, chứng cứ liên quan do trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp và người tố cáo cung cấp, đối chiếu quy định của pháp luật, Kết luận nội dung tố cáo số 4918/KL-BCT ngày 10/7/2019 của Bộ Công thương đã xác minh 10/13 nội dung tố cáo là “có cơ sở”.

Theo đó, Bộ Công thương kiến nghị 12 nội dung mà trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp cần thực hiện nghiêm túc kết luận xác minh và báo cáo về Bộ Công thương trước ngày 10/8/2019. Cụ thể:

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế hoạt động, quản lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của nhà trường.

2. Rà soát và tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ, đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và công tác quản lý tài chính…;

3. Tăng cường công tác công khai, minh bạch, thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hiện tượng tham nhũng, tiêu cực;

4. Xây dựng, ban hành quy chế mua sắm, quản lý vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị để việc thực hiện mua sắm tài sản có hiệu quả cũng như phục vụ công tác quản lý, sử dụng tài sản có hiệu quả;

5. Xem xét, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc giảm mức đền bù kinh phí đào tạo đối với ông Nguyễn Văn Trụ và có phương án biện pháp thu hồi khoản kinh phí đào tạo đối với các cá nhân quyết định miễn giảm sai qui định gây thất thoát ngân sách nhà nước; thực hiện chi trả số tiền lương theo qui định cho ông Nguyễn Văn Trụ từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2013;

6. Đối với nội dung cho thuê sân bóng: Yêu cầu nhà trường xem xét, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thống nhất chủ trương và triển khai việc cho thuê tài sản của nhà nước trái qui định của pháp luật; xây dựng, đề xuất phương án khắc phục báo cáo Bộ Công thương và các cơ quan chức năng theo qui định;

7. Đối với các công trình còn giá trị sử dụng, yêu cầu nhà trường có phương án quản lý, sử dụng theo qui định tránh hư hỏng, xuống cấp gây lãng phí tài sản của nhà nước; đối với các công trình đã hết hạn sử dụng, đề nghị nhà trường rà soát kỹ, đánh giá đúng hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý theo qui định của pháp luật;

8. Xây dựng Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; tiêu chuẩn chức danh cụ thể đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện trường quản lý theo quy định;

9. Thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội và thực hiện thanh quyết toán tiền lương đối với viên chức theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của nhà trường;

10. Khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng thu hồi số tiền ứng nộp bảo hiểm xã hội cho các viên chức nghỉ không lương; tính toán, thực hiện chi trả tiền lương đối với bà Hoàng Thị Hồng và bà Trần Thị Thu Huyền đảm bảo qui định.

11. Theo phân cấp quản lý, yêu cầu trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm và có những hình thức xử lý nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân liên quan đã để xảy ra nhưng vi phạm nêu trên; đề xuất hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ đã để xảy ra những vi phạm nêu trên;

12. Yêu cầu trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp công khai và thực hiện nghiêm túc kết luận xác minh; kết quả thực hiện báo cáo về Bộ Cong thương trước ngày 10 tháng 8 năm 2019. 

Bộ Công thương kiến nghị thực hiện đối với trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

Mặc đù Bộ Công thương yêu cầu thực hiện nghiêm túc kết luận xác minh và báo cáo về Bộ trước ngày 10/8/2019 nhưng đến thời điểm hiện tại, nhà trường vẫn chưa thực hiện các nội dung như trong kiến nghị. Điều này gây bức xúc cho cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Tháng 9/2019, tập thể cán bộ giáo viên đã tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Thanh tra Chính phủ.

Ngày 10/10/2019, tập thể cán bộ giáo viên tiếp tục gửi đơn kiến nghị khẩn cấp đến Bộ Công thương.

Bộ Công thương cũng đã có công văn (số 7809/BCT-TTB, ngày 17/10/2019) và công văn hỏa tốc (số 7037/BCT-TTB, ngày 23/9/2019) yêu cầu trường  Cao đẳng Công nghệ và và Kinh tế Công nghiệp thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận của Bộ Công thương trước ngày 10/10 và ngày 31/10

Công văn hỏa tốc của Bộ Công thương

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Hà Văn Cân - nguyên Hiệu trưởng nhà trường (hiện tại vẫn đang được giao phụ trách trường) cho biết: nhà trường vẫn đang xử lý; để khắc phục những vấn đề này cần có quy trình, thời gian chứ không thể làm trong ngày một một ngày hai được.

Như vậy là dù đã có kết luận và kiến nghị thực hiện, hai công văn hỏa tốc của Bộ Công thương yêu cầu thực hiện nghiêm túc, có thời hạn thực hiện và báo cáo Bộ nhưng ông Hà Văn Cân vẫn chưa giải quyết quyền lợi cho người lao động, chưa khắc phục hậu quả trong quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc,

Hồ Hòa

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : tài sản quản lý trường cao đẳng

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất