Thứ Ba , 20:43, Ngày 02/06/2020

Gia đình và pháp luật

An Giang: Năm 2019 phấn đấu đạt thêm 7 xã nông thôn mới

Trong năm 2019 phấn đấu đạt thêm 7 xã đạt 19/19 tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 57/119 xã toàn tỉnh (chiếm 47,90%).

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nhằm biểu dương, khích lệ tập thể, cá nhân, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, cộng đồng và xã hội.

Các tuyến lộ giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang được đầu tu nâng cấp khang trang. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục rà soát, chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ bản như: trường học, giao thông, y tế, văn hóa… Đối với các công trình đã được đầu tư cần xây dựng kế hoạch sử dụng đúng mục đích, thường xuyên duy trì tu, bảo dưỡng để phát huy hết công năng, tránh việc sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Đặc biệt, tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành hàng chủ lực của tỉnh, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư. Đẩy mạnh khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp an toàn, nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân. Đặc biệt quan tâm hỗ trợ thực hiện tại các xã biên giới, xã khó khăn.

Đẩy mạnh công tác huy động và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, thực hiện tốt công tác lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho Chương trình.

Cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện, xã cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác, kiểm tra, rà soát lại thực chất, củng cố, bổ sung xây dựng kế hoạch cụ thể công tác duy trì, nâng chất theo bộ tiêu chí mới.

An Giang phấn đấu năm 2019 có 9 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (chiếm 7,56%), 29 xã đạt từ 10 -14 tiêu chí (chiếm 24,37%), 25 xã đạt từ 8-9 tiêu chí (chiếm 20,17%), không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí và bình quân tiêu chí/xã là 15 tiêu chí.

Đối với thành phố Long Xuyên, tỉnh phấn đấu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. huyện Thoại Sơn hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới.

Có thể nói, An Giang là tỉnh luôn chú trọng về nội dung lẫn hình thức tuyên truyền phương châm xây dựng nông thôn mới “dễ hiểu, dễ thấy, dễ làm và sẵn sàng đóng góp trí tuệ, công sức, vật chất tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Xây dựng nông thôn mới với bộ 19 tiêu chí đề ra là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng của toàn cấp ủy, chính quyền các xã trong tỉnh An Giang.

 Hồng Muội

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : an giang nông thôn mới

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất