Thứ Năm , 05:49, Ngày 04/06/2020

Gia đình và pháp luật

Agribank CN Phú Thọ: Đẩy mạnh phòng chống khủng bố, tội phạm cướp ngân hàng

Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã xây dựng và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh Phương án Phòng chống khủng bố và xử lý tình huống khẩn cấp.

Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) về việc phòng, chống khủng bố (PCKB) ngành Ngân hàng, nhằm chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện sớm âm mưu khủng bố, tài trợ khủng bố và tội phạm cướp Ngân hàng để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ứng phó giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. 

Trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi tham dự Hội nghị trực tuyến tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống khủng bố do NHNN Việt Nam tổ chức ngày 16/5/2019, Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã xây dựng và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh Phương án PCKB và xử lý tình huống khẩn cấp.

Để làm tốt công tác này, ngày 15/9/2019, Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức Pháp luật và tuyên truyền về phòng, chống khủng bố, tội phạm cướp Ngân hàng. Lớp tập huấn đã thu hút được đông đảo các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo chủ chốt và cán bộ các Phòng Kế toán và ngân quỹ, Kinh doanh Ngoại hối, Kiểm tra KSNB, Dịch vụ và Marketing Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ và các đơn vị trực thuộc.  

Thông qua lớp tập huấn các đại biểu đã được trang bị những kiến thức chung về: PCKB và công tác PCKB; tình hình khủng bố quốc tế và những nguy cơ xảy ra khủng bố ở Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật PCKB năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; quy trình xử lý ban đầu đối với một số tình huống tội phạm cướp Ngân hàng; Công tác PCKB trong lĩnh vực Ngân hàng; quy trình nhận biết, báo cáo xử lý giao dịch đáng ngờ và giao dịch liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; cơ chế báo cáo khi xảy ra hoạt động khủng bố, tài trợ khủng bố.

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ trong đơn vị về Luật PCKB năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Phương án phòng, chống khủng bố, xử lý tình huống khẩn cấp trong hệ thống Ngân hàng nói chung và Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ nói riêng. Chủ động nâng cao ý thức trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng ngăn ngừa các hành động khủng bố, tài trợ khủng bố, tội phạm cướp Ngân hàng; phát hiện và kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, hạn chế thiệt hại tổn thất do khủng bố, tài trợ khủng bố, cướp Ngân hàng gây ra.

Rà soát, kiểm tra tất cả các hệ thống trang thiết bị (hệ thống Camera, báo cháy, báo động, công cụ hỗ trợ…); sửa chữa, thay thế, bổ sung các thiết bị hư hỏng, còn thiếu đảm bảo các phương tiện, thiết bị trang cấp đầy đủ, hoạt động tốt. Tăng cường công tác trực gác bảo vệ cơ quan 24/24 giờ, nhất là ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, lễ, tết; bố trí tối thiểu 02 người làm công tác bảo vệ tại các Phòng Giao dịch; thường xuyên kiểm tra đột xuất công tác trực gác bảo vệ cơ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản.

Nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, khi phát hiện khách hàng có dấu hiệu nghi vấn, các giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, rửa tiền phải kịp thời báo cáo lãnh đạo cho ý kiến chỉ đạo áp dụng các biện pháp trì hoãn/ tạm ngừng/ phong tỏa tài khoản… theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Công an, Quân đội, Chính quyền địa phương… trên địa bàn để xử lý, ứng phó khẩn cấp các trường hợp khủng bố, tội phạm cướp Ngân hàng.

Đào Phương - Minh Hiến

Nguồn : Sức khỏe & Pháp luật

Tags : khủng bố cướp ngân hàng Agribank

Tin Truyền thông tiếp theo

Tin Truyền thông mới nhất