Thứ Hai , 17:51, Ngày 09/12/2019

Gia đình và pháp luật

VNPT Net đã 'vô hiệu hóa' Luật Đấu thầu với các gói thầu mua sắm dịch vụ thế nào?

Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) đã “vô hiệu hoá” pháp luật về đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu 03 gói thầu dịch vụ quy mô lớn, có giá hàng chục tỷ đồng và thường xuyên được VNPT Net tổ chức mua sắm.

VNPT bị “qua mặt” như thế nào?

Theo quy định của Luật Đấu thầu, một trong những điều kiện để lập hồ sơ mời thầu (HSMT) là phải có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được phê duyệt. Việc tổ chức đấu thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Trong năm 2018, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đã phê duyệt KHLCNT đối với 03 gói thầu thuộc dự toán mua sắm tập trung bao gồm Gói thầu “Lưu kho bãi và vận chuyển thiết bị vô tuyến”; Gói thầu “Bảo hiểm công trình”; Gói thầu “Uỷ thác nhập khẩu”.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Ủy thác nhập khẩu” thuộc kế hoạch mua sắm tập trung dịch vụ ủy thác nhập khẩu phục vụ các dự án mở rộng mạng vô tuyến Vinaphone năm 2019.

Căn cứ theo KHLCNT đã được VNPT phê duyệt, 3 gói thầu trên đều tổ chức đấu thầu theo hình thức một gói thầu. Cụ thể như sau:

Tại KHLCNT đối với Gói thầu “Lưu kho bãi và vận chuyển thiết bị vô tuyến”: giá của gói thầu là 72.785.541.000 VND; hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển; phương thức đấu thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. (Quyết định số 61/QĐ- VNPT- HĐTV- KHĐT ngày 22/4/2019 do Hội đồng Thành viên VNPT phê duyệt).

Tại KHLCNT Gói thầu “Bảo hiểm công trình”: giá dự toán 21.400.500.000 VND, hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển; phương thức đấu thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. (Quyết định số 61/QĐ- VNPT- HĐTV- KHĐT ngày 22/4/2019 do Hội đồng Thành viên VNPT phê duyệt).

Tại KHLCNT đối với Gói thầu “Uỷ thác nhập khẩu” thuộc kế hoạch mua sắm tập trung dịch vụ uỷ thác nhập khẩu phục vụ các dự án mở rộng mạng vô tuyến Vinaphone năm 2019. Giá gói thầu 8.881.400.000 VND; hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển; phương thức đấu thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. (Quyết định phê duyệt số 273/QĐ-VNPT-KHĐT ngày 14/3/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT ký ban hành)

Tuy nhiên, khi lập HSMT để phát hành công khai, VNPT Net lại không thực hiện theo KHLCNT được duyệt để tổ chức theo hình thức 1 gói thầu mà tự ý chia nhỏ để tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với nhà thầu.

Cụ thể, đối với Gói thầu “Lưu kho bãi và vận chuyển thiết bị vô tuyến”, VNPT Net tự ý lập HSMT chia thành 5 phần (gói thầu có nhiều phần riêng biệt) để ký hợp đồng với 5 nhà thầu: Phần 1: Lưu kho và vận chuyển thiết bị vô tuyến khu vực các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai; Phần 2: Lưu kho và vận chuyển thiết bị vô tuyến vùng Ericsson; Phần 3: Lưukho và vận chuyển thiết bị vô tuyến vùng Huawei ; Phần 4: Lưu kho và vận chuyển thiết bị vô tuyến vùng Nokia; Phần 5: Lưu kho và vận chuyển thiết bị vô tuyến vùng ZTE.

Đối với Gói thầu “Bảo hiểm”, VNPT Net HSMT chia thành 5 phần (gói thầu có nhiều phần riêng biệt) để ký hợp đồng với 5 nhà thầu gồm:  Phần 1: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công trình thiết bị vô tuyến khu vực các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai; Phần 2 Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công trình thiết bị vô tuyến vùng Ericsson; Phần 3: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công trình thiết bị vô tuyến vùng Huawei; Phần 4: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công trình thiết bị vô tuyến vùng Nokia; Phần 5: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công trình thiết bị vô tuyến vùng ZTE.

Tương tự, đối với Gói thầu “Uỷ thác nhập khẩu”, HSMT VNPT Net cũng chia làm 5 phần (gói thầu có nhiều phần riêng biệt) để ký hợp đồng với 5 nhà thầu. Phần 1: Cung cấp dịch vụ uỷ thác nhập khẩu thiết bị vô tuyến khu vực các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai; Phần 2: Cung cấp dịch vụ uỷ thác nhập khẩu thiết bị vô tuyến Ericsson; Phần 3:  Cung cấp dịch vụ uỷ thác nhập khẩu thiết bị vô tuyến vùng Huawei; Phần 4: Cung cấp dịch vụ uỷthác nhập khẩu thiết bị vô tuyến vùng Nokia; Phần 5: Cung cấp dịch vụ uỷ thác nhập khẩu thiết bị vô tuyến vùng ZTE.

Theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu, HSMT chỉ được phép phát hành sau khi KHLCNT đã được phê duyệt, đồng thời chủ đầu tư phải căn cứ vào KHLCNT đã được người có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Theo ý kiến của một chuyên gia về đấu thầu, không thể xây dựng HSMT mà không dựa vào các định hướng có tính pháp lý trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Một trong những nội dung quan trọng khi thẩm định HSMT (để có thêm căn cứ cho chủ đầu tư xem xét, phê duyệt HSMT) là phải nói rõ HSMT đã phù hợp với quyết định đầu tư cùng các tài liệu liên quan hay chưa và đã phù hợp với KHLCNT hay chưa.

Rõ ràng, việc lập và phát hành HSMT đối với 3 gói thầu của VNPT Net đã không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và KHLCNT nhưng vẫn tiến hành tổ chức đấu thầu để ký hợp đồng trái quy định với hàng loại nhà thầu khác nhau.

Ký hợp đồng với 5 nhà thầu nhưng chỉ phê duyệt thời gian thực hiện với một nhà thầu?

Theo quy định của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết mẫu HSMT mời thầu phi tư vấn, HS dự thầu phải phù hợp với tiến độ quy định tại HSMT và KHLCNT, tuy nhiên, trong Quyết định phê duyệt KQLCNT, VNPT Net lại không thực hiện theo đúng quy định trên.

Cụ thể, tại Gói thầu “Bảo hiểm công trình”, mặc dù tất cả các HS dự thầu đã không đáp ứng về thời gian, đều “vượt trần” gấp 3 lần so với thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại KHLCNT (ký hợp đồng 36 tháng, trong khi KHLCNT cho phép thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng), nhưng vẫn được chủ đầu tư ký hợp đồng. (Quyết định số 1200 QĐ- VNPT Net – KHĐT ngày 24/6/2019 do Phó Tổng Giám đốc VNPT Net Nguyễn Như Thông ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu). Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, VNPT Net lại không căn cứ vào KHLCNT được duyệt, các văn bản pháp luật về đấu thầu của cơ quan chức năng, kể cả tài liệu văn bản pháp lý mà chính chủ đầu tư phê duyệt trước đó để đánh giá, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu trên.

Còn tại Gói thầu “Uỷ thác nhập khẩu”, nếu căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (QĐ số 810/QĐ – VNPT Net do Phó Tổng GĐ VNPT Net phê duyệt),  chỉ có hồ sơ dự thầu của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện thuộc phần 5 là đáp ứng về thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại KHLCNT, trong khi tại 4 phần còn lại thuộc HSDT của nhà thầu Công CP COKYVINA; Công ty CP Vật tư Bưu điện không đề cập đến thời gian thực hiện hợp đồng nhưng vẫn được VNPT Net phê duyệt trúng thầu?

Ngoài ra, dư luận cũng đặt câu hỏi VNPT Net chia nhỏ 3 gói thầu thành nhiều phần, trái với KHLCNT được duyệt với mục đích gì? Đơn cử căn cứ vào KQLCNT của Gói thầu “Uỷ thác nhập khẩu”, mặc dù gói thầu được VNPT Net chia làm 5 phần nhưng chỉ có 2 nhà thầu được VNPT Net phê duyệt trúng thầu là Công CP COKYVINA; Công ty CP Vật tư Bưu điện. Trong khi đó, 2 nhà thầu này đều là các công ty con của VNPT. Đồng thời, theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 của Công ty CP Vật tư Bưu điện, ông Lý Chí Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Vật tư Bưu điện cũng chính là Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP COKYVINA.

Cần nhắc lại rằng, cả 3 gói thầu “Lưu kho bãi và vận chuyển thiết bị vô tuyến”; Gói thầu “Bảo hiểm công trình”; Gói thầu “Uỷ thác nhập khẩu” đều được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước nhưng không có gói thầu nào VNPT Net công khai thông báo kết quả LCNT đều do Phó Giám đốc VNPT Net Nguyễn Như Thông ký.

Các trường hợp hủy thầu

“Khoản 3, Điều 17, Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 quy định, khi Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án".

Ngọc Trần

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : sai phạm đấu thầu mua sắm VNPT Net

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất