Thứ Năm , 08:15, Ngày 21/11/2019

Gia đình và pháp luật

Vĩnh Lợi, Bạc Liêu: Nhiều bước tiến trong phát triển KT-XH  

Trong năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Lợi phát triển ổn định, các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đều vượt so với kế hoạch.

Hiện nay, tổng sản phẩm trên địa bàn huyện (theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.875 tỷ đồng, tăng 6,77%. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản đạt 895 tỷ đồng, tăng 3,92%; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đạt 169 tỷ đồng, tăng 9,4% và lĩnh vực dịch vụ đạt 811 tỷ đồng, tăng 9,55% so cùng kỳ.

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi.

Về tình hình sản xuất lúa có nhiều thuận lợi, dịch bệnh phát sinh gây hại được kịp thời khống chế, giá lúa hàng hóa ổn định đã góp phần tăng thêm lợi nhuận cho bà con nông dân. Ngoài ra, để phát triển ngành nông nghiệp huyện Vĩnh Lợi còn thực hiện việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đẩy mạnh công tác khuyến nông - khuyến ngư, đầu tư xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả.

Đối với sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển khá ổn định và ngày càng đa dạng. Hiện trên địa bàn toàn huyện có 883 cơ sở sản xuất kinh doanh với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu đạt 4.532 tỷ 970 triệu đồng, bằng 103,78% kế hoạch, tăng 16,12% so cùng kỳ.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế thì hoạt động phát triển nông thôn, đặt biệt là phong trào xây dựng Nông thôn mới cũng đạt được nhiều kết quả bước đầu quan trọng, bộ mặt nông thôn tiếp tục có nhiều khởi sắc, nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, huy động nội lực để xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất. Đến nay, xã Châu Thới đạt 19 tiêu chí; xã Châu Hưng A và xã Vĩnh Hưng A cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí; xã Vĩnh Hưng đạt 16 tiêu chí, xã Hưng Hội đạt 15 tiêu chí, xã Hưng Thành đạt 15 tiêu chí; xã Long Thạnh đạt 12 tiêu chí.

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi cho biết: Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thì ngay từ đầu năm 2018, huyện Vĩnh Lợi còn tích cực cho xây dựng các chương trình, kế hoạch, hành động, giải pháp sát đúng với điều kiện và tiềm năng của huyện, nhờ đó đã giúp cho kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Cũng theo ông Phúc, cùng với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ phát triển sản xuất thì công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo cũng là lĩnh vực được địa phương đặc biệt chú trọng quan tâm.

Trong năm qua, ngoài việc thực hiện đầy đủ, kịp thời chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Huyện Vĩnh Lợi còn triển khai hỗ trợ xây dựng mới 402 căn nhà tình nghĩa, vận động Quỹ An sinh xã hội được hơn 09 tỷ 996 triệu đồng, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.514 lao động…

Đặc biệt, phong trào Đảng viên "đỡ đầu" hộ nghèo cũng được địa phương triển khai tích cực và phát huy hiệu quả, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn huyện.

Minh Luân - Trọng Linh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : bạc liêu phát triển kinh tế - xã hội

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất