Thứ Bảy , 19:16, Ngày 22/02/2020

Gia đình và pháp luật

TP Cần Thơ: Bí thư Đảng ủy xã đi du lịch nghỉ 1,5 ngày bị kỷ luật cảnh cáo

Nghỉ 1,5 ngày đi du lịch Côn Đảo, một Bí thư Đảng ủy xã của huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ bị thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.
  • BoniSeal - Muốn sống lâu trăm tuổi, đàn ông cần duy trì chuyện ấy đều đặn

Theo đó, vào ngày 3-4/6/2019, một Bí thư Đảng ủy xã của huyện Phong Điền có chuyến đi du lịch ra Côn Đảo, sau đó Bí thư huyện ủy có điện thoại hỏi sự việc, Bí thư Đảng ủy xã có báo cáo về chuyến đi. Nhưng UBKT huyện ủy Phong Điền cho rằng Bí thư Đảng ủy xã thiếu nêu gương, không trung thực với lãnh đạo huyện ủy; lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới lập biên bản khống; cung cấp hồ sơ không hợp pháp để đối phó với đoàn kiểm tra; cố ý cung cấp thông tin, chứng cứ, báo cáo sai sự thật; gây khó khăn, trở ngại trong quá trình kiểm tra, thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ; quanh co, che giấu, không tự nhận khuyết điểm.

Công văn số 1782/SNV-CCVC, ngày 14/8/2019 của Sở Nội vụ TP. Cần Thơ về việc điều động cán bộ, công chức tại UBND huyện Phong Điền.

Đến ngày 16/7/2019, UBKT huyện ủy Phong Điền đã ban hành Quyết định thi hành kỷ luật Bí thư Đảng ủy xã của huyện Phong Điền bằng hình thức cảnh cáo.

Tại khoản 5, Điều 14, Quy định 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 quy định “Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật. Đảng viên bị kỷ luật cách chức trong vòng 1 năm kể từ ngày có quyết định, không được bầu vào cấp ủy, không chỉ định, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn. Cán bộ đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn”.

Khoản 11, Điều 2, Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 quy định “không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; phong, tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật”.

Còn tại Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008, khoản 2, Điều 82 quy định “Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, nếu cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật”.

Nhưng tại Công văn số 1782/SNV-CCVC, ngày 14/8/2019 của Sở Nội vụ TP. Cần Thơ về việc điều động cán bộ, công chức tại UBND huyện Phong Điền thì việc Thường trực huyện ủy Phong Điền điều động, giới thiệu vị Bí thư Đảng ủy xã bị thi hành kỹ luật cảnh cáo bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện có trái quy định?.

Chúng tôi tiếp tục thông tin đến bạn đọc kỳ thiếp theo.

Khánh Định

Nguồn : Khỏe 365

Tags : du lịch kỷ luật Bí thư

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất