Thứ Hai , 10:55, Ngày 22/07/2019

Gia đình và pháp luật

Thành quả của 'Năm Dân vận chính quyền' ở tỉnh Yên Bái

Thực hiện chủ đề của "Năm Dân vận chính quyền" 2018, ngay từ đầu năm, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái đã tập trung nâng cao hiệu quả, đổi mới công tác dân vận.

Để đạt được kết quả đó, trước hết phải kể đến sự chủ động, nghiêm túc của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới".

Bà Phạm Thị Thanh Trà - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Vũ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tại lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh.

Nhờ vậy, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức trách nhiệm từ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền.

Cùng với việc đổi mới toàn diện nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền phù hợp với thực tế và nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện cải tiến mạnh mẽ tác phong, lề lối, cách thức làm việc theo hướng “Gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.

Theo đó, các cấp chính quyền trong tỉnh đã tăng cường thực hiện đối thoại trực tiếp với dân để lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân, chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, vô cảm, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân. Đó thực sự là những thành quả đáng ghi nhận trong Năm Dân vận chính quyền 2018.

Năm vừa qua, Yên Bái gặp phải rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các đợt thiên tai, lũ ống, lũ quét. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, giúp đỡ của toàn xã hội, Yên Bái đã từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các chương trình xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống cho nhân dân các dân tộc, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Năm Dân vận chính quyền, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế hệ thống chính trị; tăng cường thu hút đầu tư; tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm về xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị và xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Gắn với thực hiện quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ, Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh và các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với khí thế thi đua sôi nổi của Phong trào XDNTM cùng sự vào cuộc tích cực, toàn diện, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Yên Bái đã nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 46 xã.

Năm 2018 thực sự là năm đánh dấu những nỗ lực, cố gắng vượt bậc của cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái trong công tác thu hút, mời gọi đầu tư từ các doanh nghiệp trong và nước ngoài vào địa phương với những công trình, dự án lớn như: khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử EDGE GLASS; Nhà máy ống thép Hoa Sen Yên Bái, khởi động Dự án đầu tư của tập đoàn TH TRUE MILK; khánh thành công trình cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán bắc qua sông Hồng…

Song song với việc tăng cường xúc tiến, quảng bá các hoạt động văn hóa - du lịch; chỉ đạo các địa phương đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, các cấp chính quyền trong tỉnh đã tăng cường đối thoại trực tiếp với dân; chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nhờ đó, công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chẳng những được tăng cường theo hướng quyết liệt, cụ thể, hiệu quả mà việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” còn được nâng cao hơn về chất lượng, hiệu quả.

Điển hình là việc UBND tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân một số thôn của xã Lâm Thượng (Lục Yên) về nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn, giúp doanh nghiệp, người dân hiểu và tự nguyện thực hiện chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Nhằm tạo nền móng vững chắc cho việc xây dựng chính quyền hành động và phục vụ từ tỉnh đến cơ sở, ngày 8/6/2018, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố quyết định, chính thức đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động. Theo đó, 100% thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm đều được xây dựng quy trình đảm bảo, trách nhiệm, cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch mang đến sự hài lòng cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi đến tra cứu, tìm hiểu và giao dịch. Đồng thời, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đều đảm bảo quy trình, cụ thể, công khai, minh bạch.

Đây chính là thành quả cao nhất, nổi bật nhất và có ý nghĩa thiết thực nhất mà tỉnh Yên Bái đạt được trong Năm Dân vận chính quyền 2018. Thành quả thực hiện công tác dân vận gắn với cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ đó còn khẳng định sự gương mẫu, đi đầu và đổi mới từ tư duy tới hành động của các cấp chính quyền, của cán bộ, đảng viên toàn tỉnh theo hướng “Gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tất cả cán bộ, chính quyền đều phải làm dân vận…”. Lời dạy đó càng có giá trị khi mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân dựa trên mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân. Vì thế, xây dựng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái sẽ phấn đấu đạt được từ thành quả của Năm Dân vận chính quyền 2018 vừa qua.

Thanh Hương

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Yên Bái chính quyền thành quả dân vận

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất