Thứ Bảy , 20:47, Ngày 22/02/2020

Gia đình và pháp luật

Phát động Giải Báo chí về chủ đề 'Văn hóa ứng xử'

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động Giải báo chí về chủ đề "Văn hóa ứng xử".
  • BoniSeal - Muốn sống lâu trăm tuổi, đàn ông cần duy trì chuyện ấy đều đặn

Đảng và Nước ta đã xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển kinh tế xã hội và báo chí là một bộ phận của văn hóa, báo chí sáng tạo, phổ biến, lưu truyền văn hóa. Mỗi một tác phẩm báo chí là một sản phẩm văn hóa, mỗi nhà báo là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.

Với mong muốn nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên các phương tiện thông tin đại chúng, động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí, nhà báo trong thực hiện tuyên truyền về văn hóa ứng xử, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa những hành vi ứng xử văn hóa sâu rộng trong xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động Giải báo chí về chủ đề "Văn hóa ứng xử".

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Giải báo chí về chủ đề "Văn hoá ứng xử" của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các tác phẩm báo chí tham gia giải thuộc các thể loại: Bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình tọa đàm và ảnh báo chí (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp) tuyên truyền về văn hóa ứng xử được đăng, phát trên các loại hình báo chí như: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình từ ngày 01/9/2019 đến ngày 30/6/2020.

Tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền về xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ và tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; về trách nhiệm của người tham gia lễ hội như: Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; về trách nhiệm của người tham gia giao thông: Không vị phạm và tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông; chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường quy định; không sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định;

Duy trì phương tiện tham gia giao thông an toàn, sạch đẹp; có thái độ hợp tác, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra tai nạn giao thông; tận tình giúp đỡ người bị hại, người già, người khuyết tật, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn khi tham gja giao thông; nêu gương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong văn hóa ứng xử trên các lĩnh vực: Văn hóa ứng xử trong gia đình, trường học, bệnh viện, công sở, nơi công cộng... trên cả nước, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn hóa, con người Việt Nam phù hợp với các chuẩn mực ứng xử văn minh, hiện đại trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả tham dự Giải tối đa không quá 05 tác phẩm. Mỗi tác phẩm báo chí được đăng, phát không quá 05 kỳ. Tác giả có tác phẩm dự Giải không trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên, hoặc không trong quá trình xem xét kỷ luật hoặc đang bị cơ quan điều tra về các sai phạm có liên quan. Các tác phẩm dự Giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt), có tính chân thực, người thật, việc thật... Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ, công bố ở các thời điểm khác nhau, không có tên loạt bài và các tác phẩm mang tính hư cấu.

Lễ Tổng kết và trao Giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2020.

Nhật Thăng

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : giải báo chí phát động văn hoá ứng xử

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất