Thứ Tư , 01:18, Ngày 26/06/2019

Gia đình và pháp luật

Lạng Sơn: Tín dụng chính sách mang lại hiệu quả thiết thực

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi với các hộ gia đình chính sách.

Hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, sự tạo điều kiện của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND các huyện đã quan tâm dành một phần ngân sách chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số miền núi, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững. Tính đến tháng 7/2018, tổng dư nợ cho vay ưu đãi 14 chương trình tín dụng đều tăng trưởng đạt 2.665.189 triệu đồng với 74.688 hộ còn dự nợ. Dư nợ tăng trưởng tập chung chủ yếu các chương trình cho vay: Hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; hộ mới thoát nghèo; hộ nghèo về nhà ở…Toàn tỉnh có 10/11 đơn vị dư nợ tăng trưởng cao như Bắc Sơn, Hữu Lũng, Tràng Định, Văn Quan…

Nguồn vốn cho vay của NHCSXH chủ yếu được đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dư nợ ở lĩnh vực này là 2.270.000 triệu đồng. Cũng trong 7 tháng đầu năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định sô 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đến các huyện, thành phố.

Công tác xử lý nợ đến hạn được NHCSXH tỉnh đặc biệt chú trọng. Các phòng Giao dịch đã thực hiện đúng quy định, các khoản nợ đến hạn được thực hiện thu hồi để cho vay quay vòng. Chi nhánh đã chỉ đạo các phòng Giao dịch huyện xem xét cho gia hạn nợ, cho vay lưu vụ kịp thời và đúng theo quy định. Tỷ lệ thu nợ các món vay đến hạn đạt 69% gia hạn nợ, cho vay lưu vụ 25.6%; chuyển nợ quá hạn 4.9%.

Nợ quá hạn toàn Chi nhánh NHCSXH tỉnh là 2.560 triệu đồng chiếm 0.1% tổng dư nợ, giảm mạnh so với đầu năm. Toàn tỉnh có 6 đơn vị có nợ quá hạn giảm gồm Bình Gia, Chi Lăng, Đình Lập, Văn Quan, Cao Lộc.

Với các thành quả đã đạt được, có thể thấy ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã bám sát định hướng hoạt động của Trung ương và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Chi nhánh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao. Có thể nói, hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển, nguồn vốn cho vay đúng đối tượng hưởng thụ đã tạo được niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Trần Hưng

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : ngân hàng dân tộc thiểu số tín dụng chính sách xã hội

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất