Chủ nhật, 23:28, Ngày 25/08/2019

Gia đình và pháp luật

Hưng Thịnh Cát Tường, Thiên Phúc Hoàng Gia chưa đủ ĐK kinh doanh?

UBND huyện Đức Hòa (Long An) vừa có thông báo kết luận nội dung giải quyết các kiến nghị liên quan đến 2 dự án Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia.

Hiện nay 2 dự án đang có một số khiếu nại, phản ánh, tố cáo của một số cá nhân liên quan đến vệc thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất dạng lô nền trả góp trong khi chưa đủ điều kiện về kinh doanh bất động sản theo quy định. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (Long An) đã chủ trì cuộc họp, ghi nhận ý kiến từ Ban tiếp công dân huyện và các Sở ban nghành trong tỉnh về 02 dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường và KDC, nhà ở công nhân Thiên Phúc Hoàng Gia - Homeland Gold.

Đối với dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường xã Đức Lập Thượng do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hương Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư cho công ty Hưng Thịnh. Ngày 31/01/2018, UBND huyện Đức Hòa cũng đã ký Quyết định số 569/QĐ-UBND về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Hưng Thịnh - Cát Tường tại xã Đức Lập Thượng.

Đối với dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân Thiên Phúc Hoàng Gia - HomeLand Gold do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc chủ đầu tư. Trong quá trình thanh kiểm tra, UBND huyện cho biết, dự án mới có quyết định về việc chủ trương đầu tư cho Công ty Thiên Phúc. Quyết định 6380/QĐ-UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, nhà ở công nhân Thiên Phúc - Hoàng Gia tại xã Mỹ Hạnh Nam.

Tuy nhiên, theo báo cáo kết luận của UBND huyện cho thấy tính đến nay tiến độ thực hiện cả 2 dự án Hưng Thịnh - Cát Tường và Thiên Phúc Hoàn.g Gia “chủ đầu tư vẫn đang trong quá trình thực hiện san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt. Mặc dù dự án này hiện đã thực hiện xong thủ tục đầu tư,  tuy nhiên chưa thực hiện thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường”.

 

Việc san lấp mặt bằng vẫn chưa hoàn thành.

Trong quá trình thanh kiểm tra, UBND huyện cũng chỉ ra những sai phạm trong quá trình  thực hiện dự án cho thấy công ty Hưng Thịnh đã vi phạm về lĩnh vực đất đai và đã bị UBND huyện Đức Hòa ban hành Quyết định số 7876/QĐ-XPVPHC ngày 25/9/2017 xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 53.000.000 đồng; Quyết định số 150/QĐ-XPVPHC ngày 05/01/2018 với số tiền là 60.000.000 đồng.

Tại cuộc họp ngày 11/1 đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên & Môi trường đều đưa ra kết luận chung cho cả 2 dự án Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia. Cụ thể cả 2 dự án “chưa đủ điều kiện để thực hiện chuyển nhượng lô nền, kinh doanh bất động sản theo quy định. Đề nghị huyện có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan thanh tra toàn diện dự án này”.

Theo báo cáo của UBND xã Đức Lập Thượng và UBND xã Mỹ Hạnh Nam cho biết dự án Hưng Thịnh Cát Tường chẳng những chưa đủ điều kiện thực hiện chuyển nhượng lô nền, trong quá trình thực hiện san lấp, xây dựng hạ tầng, Công ty Hưng Thịnh “đã ngăn dòng chảy tự nhiên, gây ngập úng cục bộ làm cho người dân khu vực xung quanh bức xúc, phản ánh nhiều lần nhưng chủ đầu tư thiếu hợp tác nên chưa giải quyết dứt điểm”.

Sau khi lắng nghe ý kiến các ban nghành từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, UBND huyện đề xuất kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan thanh tra toàn diện các vấn đề liên quan đến 2 dự án nêu trên để làm rõ việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan đối với chủ đầu tư và làm cơ sở để giải quyết các khiếu nại, phản ánh của người dân.

Thy Thêu

Nguồn : Khỏe 365

Tags : Hưng Thịnh Cát Tường Thiên Phúc Hoàng Gia bất động sản Hưng Thịnh HomeLand Gold

Tin Nhà đất tiếp theo

Tin Nhà đất mới nhất