Thứ Tư , 06:42, Ngày 18/09/2019

Gia đình và pháp luật

Hoằng Phụ - Hoằng Hóa: Bài học 'lấy sức dân để lo cho dân'!

Đến nay hầu như bộ mặt nông thôn của tất cả các thôn, xóm Hoằng Phụ - Hoằng Hóa có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể.

Hoằng Phụ là một trong số xã bãi ngang ven biển thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Hoằng Hóa, ngành nghề chủ yếu là khai thác nuôi trồng thủy sản. Trước khi xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhưng khi cán bộ và nhân dân nhận diện, xây dựng NTM sẽ đem lại nhiều tiện ích cho cộng đồng và mọi người dân. Cơ hội thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên vùng đất thuần phát của mình không còn là điều không thể!

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND Xã Hoằng Phụ - Hoằng Hóa.

Sau một thời gian dứt bỏ những níu kéo, trì hãm chậm phát triển, Đảng bộ, chính quyền đã quyết tâm thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng NTM, với mục tiêu “lấy sức dân để lo cho dân” và “người dân là chủ thể trong Chương trình xây dựng NTM”, đã được đặt lên bàn hội nghị bàn thảo sôi nổi và có nhiều thay đổi đáng kể cũng như thành tựu nổi bật.

Để đạt được kết quả trên, một trong những việc làm đầu tiên mà Đảng bộ, chính quyền xã tập trung cao độ để khơi nguồn từ công tác tuyên truyền. Nhằm chuyển hóa mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình XDNTM thành hành động cụ thể, để nhân dân hiểu ý nghĩa, chủ trương và các chính sách hỗ trợ, đầu tư liên quan đến các nội dung tiêu chí thực hiện XDNTM của Trung ương, tỉnh, huyện thông qua các cuộc họp thôn, tổ dân. Để nhân dân tham gia ý kiến đóng góp vào đề án XD NTM.

Từ một địa phương còn khó khăn về nhiều mặt, đời sống người dân chủ yếu dựa vào khai thác, nuôi trồng thủy sản. Đến nay, xã Hoằng Phụ đã có nhiều thay đổi tích cực.

Điều đáng mừng nhất là cả hệ thống chính trị của địa phương đã vào cuộc nhịp nhàng. Lại có sự đồng thuận cao của nhân dân, từ đó tạo ra những kết quả, hiệu ứng ngoài sự mong đợi. Đến hết tháng 6 năm 2018 xã đã đạt 16/19 tiêu chí. Còn lại 03 tiêu chí (tiêu chí trường học; tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 11 về hộ nghèo) đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Là một xã bãi ngang, thu nhập chủ yếu của người dân là nuôi trồng, khai thác thủy sản. Hoằng Phụ có trên 300 hộ làm dịch vụ chế biến, đặc biệt là ngành chế biến thủy sản. Thương hiệu “nước mắm Khúc Phụ” nổi tiếng thơm, ngon đã có mặt ở các khu nghỉ dưỡng Hải Tiến và một số siêu thị trong nước. Ai đã dùng thì không thể bỏ qua vì hương vị đặc trưng thơm ngon của nó.

Nhìn vào con số 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất đạt: 299.767 triệu đồng; tốc độ giá trị sản xuất: 15%; tổng sản lượng thủy sản đạt: 2.257 tấn= 41,0% KH = 85,2% KH. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt: 40 triệu/ người/năm. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa: 92%. Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh 98% (trong đó hộ dùng nước sạch: 74%). Tỷ lệ bao phủ BHYT: 100%. Khu dân cư đạt chuẩn về ANTT: 100%. Công tác vệ sinh môi trường với đội quân thu gom, vận chuyển rác thải, hoạt động đi vào nề nếp và ổn định. Đường làng ngõ xóm phát quang sạch đẹp.

Trao đổi với chúng tôi, về “đường đi nước bước” của xã nhà, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã cho biết: Với mục tiêu về đích NTM cuối năm nay, Hoằng Phụ xác định đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm cao, sự đồng lòng, chung sức của tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mục tiêu rõ ràng của XDNTM chính là tạo nền tảng tốt cho nông dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hoằng Phụ đã tập trung huy động được sức mạnh từ cộng đồng dân cư chung sức XDNTM và cùng hưởng thụ thành quả. “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Đây chính là yếu tố chủ đạo tạo sức thuyết phục cao khi thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung, nâng cấp những công trình hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm mà còn “ gieo mầm” việc nâng cao ý thức tự giác trong nếp sống của từng người dân, mỗi gia đình, thôn xóm.

Do vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các quyết định về nếp sống văn minh. Xây dựng thành công NTM tức là chúng ta đã tiếp tục đem đến cho người dân vùng quê bãi ngang một “nền văn minh” mới, vốn trước đây còn thuần phác nguyên sơ, nay trở thành sản phẩm văn hóa của tinh thần “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. XD NTM, chứ không dùng ý chí “nặn” ra mà thành, mà còn bắt nguồn từ sự “thăng hoa” mang tính cộng đồng của mọi tầng lớp nhân dân. Là cơ hội thụ hưởng văn minh cao hơn, khi NTM trở thành hiện thực.

Báo cáo về quá trình XDNTM của xã trước đây dự kiến về đích NTM năm 2020, nhưng NQ của Đảng bộ gần đây đã rút ngắn về đích (2018), trước 2 năm. Mỗi chương trình kế hoạch và mục tiêu đề ra của Ban chỉ đạo đều có sự thống nhất trong nhân dân.

Người dân không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào ngân sách Nhà nước để XD cở sở hạ tầng, thiết yếu văn hóa; mà nhân dân đã có ý thức rõ nét, tích cực hưởng ứng chung tay góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền đóng góp tiền của, ngày công lao động, tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông, hệ thống kênh mương, nhà văn hóa và các công trình phụ trợ khác.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể và sự nỗ lực  phấn đấu đoàn kết trong nhân dân đến nay những con đường bê tông trải dài thẳng tắp, những kênh mương được cứng hóa phục vụ nước sản xuất, nhà văn hóa được chỉnh trang nâng cấp, cơ sở hạ tầng điện, trường, trạm được quan tâm đầu tư. Đây là những yếu tố quan trọng thúc đẩy, tạo đà cho sự phát triển đời sống vật chất - văn hóa tinh thần của nhân dân.

Điều đáng ghi nhận đó là, công tác phối hợp, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBND xã với MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị trong công tác tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ xã đã chủ trì phối hợp với ban công tác mặt trận thôn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về XD NTM, các tuyến đường tự quản của phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, các tuyến kênh mương của hội CCB đã phát huy hiệu quả, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm xã Hoằng Phụ phải phấn đấu đó là: Hoàn thành 100% tiêu chí XDNTM. Tỷ lệ đường GTNT được cứng hóa từ 95% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo: 3,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu/người/ năm. Tiếp tục chuyển giao tiến bộ KHKT cho hộ nuôi trồng thủy sản, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, ao nuôi. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực: giáo dục, văn hóa, y tế, chính sách an sinh xã hội. Tranh thủ tối đa các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Có thể nói: Bằng cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả tích cực, XDNTM không chỉ dừng lại ở các nội dung tiêu chí của đề án mà đã trở thành phong trào, là lẽ sống có sức lôi cuốn mạnh mẽ bắt đầu từ lòng dân. Ông Nguyễn Thanh Bình còn cho biết thêm: “Cái được lớn nhất của  chúng tôi trong phong trào XDNTM, là nhân dân ở các khu dân cư luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu là điều trước đây ít có”.

Những khởi sắc của vùng NTM, là minh chứng xác thực cho mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước  đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin trong nhân dân. Đây là thành quả phấn khởi để Hoằng Phụ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, vững tin hoàn thành những mục tiêu của 6 tháng cuối năm 2018 với nhiều chủ trương, quyết sách XDNTM, mà ở đó luôn có hình ảnh của một miền quê thanh bình.

Ở đó, chỉ có lòng nhân ái tự nhiên chứ không phải lòng nhân ái duy lý. Một cuộc sống vẫn cứ hồn hậu, bền vững, tình người mênh mông. Mọi thứ xung quanh đều phải quý trọng, nâng niu, với niềm tin ăm ắp khôn cùng về thành công trong việc XD NTM ở một xã bãi ngang đặc biệt khó khăn!

Ngần ấy những điều mà chúng tôi đã ghi nhận được qua tìm hiểu và qua trao đổi với ông Chủ tịch xã, đủ rải nhịp thao thức trong lòng mà đón đợi tin vui: Bài học: “lấy sức dân để lo cho dân”, chắc chắn NTM sẽ hiện hữu trên vùng đất Hoằng Phụ mến yêu trong một ngày không xa./.

Triều Nguyệt

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : nông thôn mới Hoằng Hóa

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất