Thứ Sáu , 12:52, Ngày 06/12/2019

Gia đình và pháp luật

Hà Giang: Thu hồi ĐKKD theo luật hay theo chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh?

Tòa soạn nhận được phản ánh của đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty có nhiều khuất tất.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ có trụ sở tại số nhà 33, tổ 22 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Công ty đăng ký lần đầu ngày 04/01/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/05/2012. Do có sự gian dối, giả mạo chữ ký của 1 cổ đông khi đăng ký thay đổi lần thứ 7 dẫn đến ông Vũ Minh Tương, Phạm Hoài Giang khiếu kiện yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang giải quyết hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp thay đổi lần thứ 7 cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nông Lâm Tôn Thọ.

Ngày 30/03/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã xử hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 7 do phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang cấp cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ.

Với tư cách là người được thi hành bản án số 01/2015/HC-ST ngày 30/03/2015  của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, ngày 01/09/2015, ông Vũ Minh Tương có văn bản yêu cầu Phòng đăng ký kinh doanh thi hành bản án. Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang đã thụ lý yêu cầu của ông Vũ Minh Tương và đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần cấp thay đổi lần thứ 8 đúng với nhận định trong bản án số 01/2015/HC-ST ngày 30/03/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang và đúng với yêu cầu của người được thi hành bản án.

Ông Phạm Hoài Giang - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ chuyển lá đơn khiếu nại tới Tổng Biên tập báo KD&PL.

Ngày 27/06/2016, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng nông lâm Tôn Thọ họp đại hội đồng cổ đông, thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập, thay đổi danh sách cổ đông, cơ cấu tỷ lệ góp vốn, bầu hội đồng quản trị công ty, thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty nên ngày 08/07/2016 phòng đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 9 cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nông Lâm Tôn Thọ. Tiếp đến ngày 13/09/2016 phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 10 cho công ty Tôn Thọ (công ty đăng ký thay đổi trụ sở chính).

Theo yêu cầu của ông Vũ Minh Tương (cổ đông đã chuyển nhượng hết cổ phần), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang đã tiến hành thanh tra việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ. Ngày 21/08/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà giang có kết luận thanh tra số 1308/KL-TTr. Trên cơ sở Kết luận thanh tra của sở Kế hoạch và đầu tư, ngày 25/08/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ban hành văn bản chỉ đạo số 3392/UBND –BTD yêu cầu giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang.

Ngày 30/08/2017, công ty cổ phần và đầu tư xây dựng Nông lâm Tôn Thọ có văn bản số 140/NLTT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang xem xét lại chỉ đạo tại văn Bản số 3392/UBND –BTD vì không có căn cứ theo quy định của pháp luật để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần của công ty Tôn Thọ.

Do có kiến nghị của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nông lâm Tôn Thọ đồng thời bà Dương Thị Hoa - phó phòng đăng ký kinh doanh, là người chịu trách nhiệm ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nông lâm Tôn Thọ với lý do Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã ký thay đổi lần thứ 8,9,10 không thuộc trường hợp bị thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều 62, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính Phủ còn Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 7 Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên hủy tại bản án số 01/2015/HC-ST ngày 30/03/2015, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang đã có Văn bản tham vấn cục quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ kế hoạch và đầu tư.

Tại văn bản số 263/ĐKKD- HG ngày 08/11/2017 của Cục quản lý đăng ký kinh doanh gửi sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang đã ghi rõ Khoản 1 Điều 62 Nghị Định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định “các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp và Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Quản lý Thuế”.

Ngày 15/11/2017 Công ty CP xây dựng Nông lâm Tôn Thọ đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Quang Trung- Trưởng phòng đăng ký kinh doanh và khẳng định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần cấp thay đổi lần thứ 8,9,10 của Công ty Tôn Thọ không thuộc 1 trong các trường hợp phải thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều 62, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/05/2015 của Chính phủ. Nhưng ngày 27/11/2017, ông Nguyễn Quang Trung vẫn ban hành Quyết định số 29/ĐKKD-QĐ hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cấp thay đổi lần thứ 7,8,9,10 của Công ty CP xây dựng Nông lâm Tôn Thọ. Công ty CP xây dựng Nông lâm Tôn Thọ đã có văn bản khiếu nại Quyết định số 29/ĐKKD- QĐ ngày 27/11/2017 của Trưởng phòng đăng ký kinh doanh.

Văn bản khiếu nại của Công ty Tôn Thọ thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng phòng đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 19, Trưởng phòng ĐKKD phải thụ lý giải quyết theo Điều 27, tiến hành xác minh tổ chức đối thoại theo điều 29, 30 và ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 31 Luật Khiếu nại nhưng ông Nguyễn Quang Trung không thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định nêu trên nhưng ngày 22/12/2017, ông Trung ký văn bản số 40/CV-DKKD trả lời Công ty CP xây dựng Nông lâm Tôn Thọ “Quyết định số 29/ĐKKD- QĐ ngày 27/11/2017 do trưởng phòng Đăng ký kinh doanh ký quyết định hủy bỏ các lần đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7,8,9,10 đã cấp cho công ty CP xây dựng Nông lâm Tôn Thọ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật”.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP xây dựng Nông lâm Tôn Thọ cấp thay đổi lần thứ 8,9,10 không thuộc trường hợp bị thu hồi quy định tại Khoản 1 Điều 62 Nghi định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ thì không biết ông trưởng phòng đăng ký kinh doanh khẳng định quyết định số 29/ĐKKD-QĐ ngày 27/11/2017 đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào.

Nhưng tại quyết định số 29/ĐKKD-QĐ ngày 27/11/2017, ông Trung đã viện dẫn đó là do chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tại văn bản số 3392/UBND –BTD ngày 25/08/2017 chỉ đạo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần đầu tư Nông lâm Tôn Thọ.

Luật sư Trương Xuân Hải

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : thu hồi đăng ký kinh doanh

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất