Thứ Hai , 19:27, Ngày 22/07/2019

Gia đình và pháp luật

Gói thầu xây dựng cầu Nặm Cắt: Bên mời thầu khẳng định làm đúng

Liên quan đến gói thầu thi công xây dựng cầu Nặm Cắt (TP. Bắc Kạn), bên mời thầu khẳng định đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT.

Xung quanh việc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP. Bắc Kạn đưa ra yêu cầu nhà thầu phải nộp khoản tiền mặt cam kết tối thiểu 8 tỷ đồng mới được tham dự thầu Gói thầu thi công xây dựng cầu Nặm Cắt, trao đổi với nhóm PV, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP. Bắc Kạn khẳng định, yêu cầu này hoàn toàn phù hợp với Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp.

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP. Bắc Kạn cho biết: Đưa ra yêu cầu nhà thầu phải nộp khoản tiền mặt cam kết tối thiểu 8 tỷ đồng mới được tham dự thầu, Gói thầu thi công xây dựng cầu Nặm Cắt thuộc Tiểu dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc không trái với quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP,  không những không hạn chế nhà thầu tham dự thầu mà còn có sự linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho những nhà thầu có năng lực tài chính tham gia đấu thầu.

Được biết, gói thầu BKII-12 về việc thi công xây dựng cầu Nặm Cắt thuộc Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn giai đoạn II. Bên mời thầu cho biết, Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thị xã Bắc Kạn là chương trình tài trợ dựa trên kết quả, việc giải ngân vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) dựa trên các kết quả đầu ra. Kiểm toán Nhà nước là đơn vị xác minh kết quả độc lập cho Chương trình, trước khi tiến hành giải ngân các khoản chi.

Việc Bên mời thầu yêu cầu các nhà thầu tham gia dự thầu nộp khoản tiền mặt cam kết tối thiểu 8 tỷ đồng là nhằm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực thực sự để thực hiện gói thầu trên cơ sở căn cứ vào quy định tại phần Ghi chú, Mẫu số 11, Chương IV Biểu mẫu dự thầu, Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT xây lắp. Cụ thể: “Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 1 năm”.

Từ đó, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP. Bắc Kạn cho rằng, việc đưa ra yêu cầu nhà thầu phải nộp khoản tiền mặt cam kết tối thiểu 8 tỷ đồng là không trái quy định của Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT.

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT:

Tại mục 2.1 chương III: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm: Theo bảng đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, theo tiêu chí phải thỏa mãn yêu cầu về nguần lực tài chính của gói thầu, thì nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hoạc có khả năng tiếp cận với những tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoạc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là ... VNĐ.

PV

Tin Liên quan

Tags : thông tư thi công gói thầu mời thầu

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất