Thứ Ba , 07:46, Ngày 18/02/2020

Gia đình và pháp luật

'Đại gia' Lê Ân 'cầu cứu' Bộ Tư pháp về 2 bản án chưa được thi hành

Vừa qua, "đại gia" Lê Ân đã phải gửi đơn khiếu nại xin xem xét khẩn cấp về việc “UBND tỉnh BR-VT không thi hành 2 bản án hành chính có hiệu lực pháp luật” lên Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp.

Trong đơn, ông Lê Ân (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (Trưởng Đoàn thanh tra) và bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục THA Bộ Tư pháp (Phó đoàn), thuộc Đoàn kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và công tác thi hành án hành chính của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) xem xét về việc 2 bản án hành chính của Ngân hàng TMCP Vũng Tàu (VCSB) đã có hiệu lực pháp luật từ nhiều năm nay nhưng UBND tỉnh BR-VT vẫn chưa thi hành án.

“Đại gia” Lê Ân.

Cụ thể, thứ nhất, bản án hành chính số 09/2013/HCST ngày 17/12/2013 có hiệu lực pháp luật từ ngày 6/5/2014 theo QĐ số 62/2014/HCPT của tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao (TANDTC) tại TP.HCM. Và căn cứ vào Thông báo số 19/TB-VGĐKT1 ngày 28/2/2017 của TANDTC bác đơn xin giám đốc thẩm của UBND tỉnh BR-VT, tỉnh này cũng không có căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án sơ thẩm số 09/2013/HCST ngày 17/12/2013 của TAND tỉnh BR-VT. Căn cứ Quyết định số 04/2018/QĐ- THAHC ngày 25/10/2018 của Chánh án TAND tỉnh BR-VT buộc UBND tỉnh thi hành bản án số 09/2013/HCST ngày 17/12/2013.

Thứ hai, bản án hành chính phúc thẩm số 19/2015/HCPT ngày 09/03/2015 có hiệu lực pháp luật, UBND tỉnh BR-VT xin giám đốc thẩm bản án số 19/2015/HCPT ngày 09/03/2015 của tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM. Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-THAHC ngày 25/10/2018 của của Chánh án TAND tỉnh BR-VT buộc UBND tỉnh thi hành bản án số 19/2015/HCST ngày 09/03/2015. Căn cứ thông báo số 22/2019/TA ngày 28/01/2019, TANDTC bác đơn xin giám đốc thẩm của UBND tỉnh BR-VT không có cơ sở để kháng nghị bản án hành chính phúc thẩm số 19/2015/HC-PT ngày 09/03/2015 của tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM theo thủ tục giám đốc thẩm.

Bên cạnh đó, ngày 19/03/2019, Bộ Tư pháp có văn bản số 901/BTP-TCTANDS, về việc đề nghị quan tâm thực hiện đầy đủ pháp luật tố tụng hành chính, văn bản này có gửi Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT. Tại mục 3 văn bản số 901/BTP-TCTHADS ngày 19/03/2019 có nội dung: Các bản án quyết định còn chưa thi hành đến hết ngày 31/12/2018 chuyển sang năm 2019 (chi tiết tại phụ lục kèm theo) có 02 bản án của Ngân hàng TMCP Vũng Tàu:

Bản án số 09/2013/HCST của TAND tỉnh BR-VT, Quyết định số 62/2014/QĐ-HCPT ngày 06/05/2014. Bản án số 07/2014/HCST ngày 14/08/2014 của TAND tỉnh BR-VT, bản án số 19/HCPT ngày 09/03/2015 của tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM. Nhưng cho đến nay, 2 bản án vẫn chưa được tổ chức thi hành theo văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp nói trên.

“Trước đó, căn cứ văn bản 492/VPCP-KTTH ngày 21/01/2010 của Chính phủ, về việc xử lý pháp nhân VCSB gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các Bộ: Tài chính, Tư pháp; UBND tỉnh  BR-VT có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc xử lý các tài sản còn lại của VCSB, kết thúc thanh lý, chấm dứt pháp nhân VCSB, giải thể ban chỉ đạo và thu hồi con dấu… Căn cứ Quyết định số: 297/QĐ-TTg ngày 10/04/2000 của Thủ tướng Chính phủ tại Điều 5, mục 2, Chính phủ giao UBND tỉnh BR-VT chỉ đạo xử lý pháp nhân VCSB. Quyết định số: 26/QĐ-NHNN ngày 10/01/2006 của Thống đốc NHNN tại Điều 2 mục 8, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT Trưởng ban chỉ đạo xử lý VCSB.

Vì thế, Hội đồng thanh lý và giải thể pháp nhân Ngân hàng VCSB mong muốn UBND tỉnh BR-VT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số: 10119/VPCP-V.1 ngày 07/10/2018; Chấp hành nghiêm luật tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ để đảm bảo kỷ cương pháp luật và bằng đơn này đoàn yêu cầu UBND tỉnh BR-VT cho thi hành 02 bản án hành chính VCSB nêu trên để VCSB tuyên bố giải thể pháp nhân VCSB theo chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 492/VPCP-KTTH ngày 21/01/2010”, “đại gia” Lê Ân cho biết.

Nguyễn Nhâm

Nguồn : Khỏe 365

Tin Liên quan

Tags : Bà Rịa - Vũng Tàu bản án thi hành cầu cứu

Tin Hồ sơ điều tra tiếp theo

Tin Hồ sơ điều tra mới nhất