Thứ Tư , 10:48, Ngày 20/11/2019

Gia đình và pháp luật

Công an quận Ba Đình: Giữ vững tình hình an ninh khu vực

Vừa qua, Công an quận Ba Đình đã tiến hành thống kê và báo cáo các kết quả thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2018 và dự kiến công tác năm 2019.

Trong năm 2018, để đảm bảo tình hình ANTT toàn khu vực, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã đẩy mạnh và thực hiện tốt các công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và công tác xây dựng lực lượng, chấp hành pháp luật.

Phó trưởng Công an Q. Ba Đình báo cáo.

- Tổ chức cho các tổ dân phố đồng loạt sinh hoạt tuyên truyền công tác phòng ngừa tội phạm và TNXH bảo vệ ANTT trong những tháng cao điểm. Tổ chức mở cửa 100% trụ sở tuần tra, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trên địa bàn.

- Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, UBND thực hiện Chỉ thị 09CT/TW của Ban bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”;

- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cả bề rộng và chiều sâu. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong phường. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa và văn minh đô thị.

- Tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe nhân dân”.

Bên cạnh công tác xây dựng nền an ninh nhân dân, Công an quận Ba Đình tiếp tục thực hiện công tác xây dựng lực lượng, chấp hành pháp luật.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo phù hợp với tình hình và diễn biến trong khu vực và của thành phố.

- Tăng cường trao đổi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng công an nhân dân.

Với phương pháp và mục tiêu rõ ràng, công an quận Ba Đình đang là điểm sáng của thành phố trong việc đảm bảo ANTT, ANTQ.

Văn Bảo

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : công an an ninh trật tự Ba Đình

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất