Chủ nhật, 11:19, Ngày 22/09/2019

Gia đình và pháp luật

Chuyển nhượng QSDĐ có cần chữ ký của chồng và các con không?

Tuần qua, Tòa soạn nhận được thắc mắc của bạn đọc ở phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung, bạn đọc hỏi:

“Tôi đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 80 m2 (chỉ đứng tên tôi). Tôi có chồng và hai con. Nay, tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó cho người khác thì có cần sự đồng ý của chồng và các con không?”

Trả lời:

Vì tình huống của bạn không nói rõ là đất hình thành trước hay trong thời kỳ hôn nhân mà chỉ đề cập việc bạn đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên căn cứ vào các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn, chúng tôi tư vấn như sau:

Trường hợp thứ nhất:

Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các Điều 38, 39 và 40 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 và Khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.”

Đối với tài sản riêng, vợ hoặc chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình (Khoản 1, Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)

Như vậy, nếu quyền sử dụng đất mà bạn đang sử dụng là tài sản riêng của bạn thì bạn có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác mà không cần có chữ ký của chồng và các con.

Trường hợp thứ hai:

Nếu quyền sử dụng đất đó cấp cho vợ chồng bạn, nhưng trên giấy chứng nhận quyền sư dụng đất chỉ ghi tên một mình bạn, trường hợp này vẫn xác định đó là tài sản chung của vợ chồng. Do đó, khi bạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác, bạn phải tuân theo quy định của pháp luật về tài sản chung của vợ chồng. Cụ thể:

“Điều 35. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung

1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.
2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.”

Như vậy, nếu quyền sử dụng đất mà bạn đang sử dụng là tài sản chung của vợ chồng bạn thì khi bạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác thì cần có chữ ký của chồng bạn.

Luật gia Đỗ Minh Chánh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : quyền sử dụng đất chuyển nhượng thủ tục

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất