Thứ Ba , 00:17, Ngày 21/05/2019

Gia đình và pháp luật

Cà Mau: Xây dựng thị trấn Cái Nước đạt chuẩn văn minh đô thị

Nhằm xây dựng thị trấn Cái Nước đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2020, huyện Cái Nước đã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thay đổi diện mạo đô thị.

Xác định xây dựng thị trấn Cái Nước văn minh đô thị là một nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm 2016, huyện Cái Nước đã tập trung triển khai, tuyên truyền, vận động sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thị trấn văn minh đô thị đến các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp như lồng ghép vào các đợt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các ngành đoàn thể, các chi, tổ hội ở các ấp, khóm...; kết quả có trên 95% cán bộ, đảng viên, hơn 90% đoàn viên, hội viên được tiếp thu các văn bản có liên quan của tỉnh, của huyện, của thị trấn về xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, giai đoạn 2016 - 2020.

Một góc huyện Cái Nước.

Bên cạnh việc tuyên truyền vận động, huyện Cái Nước còn đặc biệt quan tâm xây dựng quy tắc ứng xử thân thiện, phù hợp với nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là vận động nhân dân đóng góp xây dựng, duy tu, sửa chữa, kè chắn chống sạt lở; chỉnh trang chợ Cái Nước và các tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp.

Đi đôi với việc phát triển đô thị thì các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp - thủy sản cũng có chuyển biến tích cực, nhiều loại hình nuôi xen canh, quảng canh cải tiến, công nghiệp, siêu thâm canh và một số đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao đã và đang được nhân rộng. Đặc biệt là trồng rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm được chú trọng và có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

Hiện nay, toàn thị trấn có hơn 1.810 cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Trong đó, chợ thị trấn Cái Nước được tập trung đầu tư, mở rộng, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân; từng bước phát triển chợ Cái Nước thành chợ đầu mối cung cấp hàng hóa cho các địa phương lân cận. Ngoài ra, các loại hình dịch vụ như: vận tải, bưu chính, viễn thông, tin học... không ngừng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá và thông tin liên lạc của cán bộ và nhân dân.

Ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước.

Theo ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, cho biết: Phong trào xây dựng “thị trấn Cái Nước đạt chuẩn văn minh đô thị” đã mang lại được nhiều kết quả khá quan trọng; từng bước tạo nên một diện mạo mới của một đô thị phát triển. Hiệu quả bước đầu từ việc thực hiện phong trào này đã được thể hiện qua tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng môi trường đô thị văn minh; nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cũng theo ông Giang, muốn xây dựng thị trấn Cái Nước đạt chuẩn văn minh đô thị đúng tiến trình thì vấn đề then chốt là tạo không gian thân thiện, gần gũi với con người. Mà muốn làm được điều đó, trước tiên mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện phong trào, phải làm cho người dân hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa của chương trình là vì lợi ích của mỗi người và gia đình. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức, trách nhiệm với những việc làm cụ thể, thiết thực để chung sức, đồng lòng cùng với cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn Cái Nước đạt chuẩn văn minh đô thị.

Có thể nói rằng, quê hương Cái Nước hôm nay đã có bước chuyển mình vượt bậc về mọi mặt, đặc biệt là bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc và khang trang.

Minh Luân – Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Cà Mau văn minh đô thị Cái Nước

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất