Thứ Năm , 20:55, Ngày 22/08/2019

Gia đình và pháp luật

Bạc Liêu: Phòng GD&ĐT huyện Hòa Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) đã có nhiều nỗ lực, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ, mang lại những kết quả đáng khích lệ và nổi bật.

Hiện nay, toàn huyện có 35 trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở với 17.737 học sinh. Trong đó, cuối năm học 2016 – 2017 có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn huyện là 16 trường.

Nhìn chung, các trường đều cơ bản hoàn thành các nội dung nhiệm vụ chủ yếu của năm học. Đặc biệt là cấp Trung học cơ sở đã phát huy tốt tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện chương trình và tổ chức thực hiện khá tốt việc dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh. Việc đổi mới phương pháp dạy học được các trường quan tâm đúng mức. Các chuyên đề tốt được triển khai toàn huyện, việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học của giáo viên và hoạt động thư viện đã đi vào nề nếp. Các phong trào “Giúp đỡ học sinh yếu kém”, “Xanh – Sạch – Đẹp” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được tất cả các trường tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện khá hiệu quả.

Trường Mầm non Hoa Hồng và trường Trung học cơ sở Hòa Bình, 2 ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Về công tác xã hội hóa giáo dục tuy còn một số hạn chế nhất định nhưng hiệu quả mang lại từ các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã tạo thêm động lực cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà có điều kiện phát triển vươn lên. Tính từ đầu năm học đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các trường trực thuộc đã vận động các lực lượng xã hội giúp đỡ học sinh nghèo, tu sửa, xây dựng trường lớp được 1.777.074.250 đồng.  

Còn đối với công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cũng luôn được chú trọng. Hiện tại, trong toàn huyện cán bộ quản lý và nhà giáo đạt chuẩn 100%, trên chuẩn đạt 78%. Trong đó, nhiều giáo viên đã tham gia học tập nâng cao chuẩn đào tạo theo yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo; đội ngũ nhân viên được đưa đi đào tạo bồi dưỡng đúng chức danh vị trí việc làm ở một số vị trí như văn thư, thư viện…

Bên cạnh việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, yêu nghề, nhiệt huyết, sáng tạo trong giảng dạy thì công tác tài chính, tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin cũng được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Bình thực hiện tốt.

Theo đó, trong năm học 2016 – 2017, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy, các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học thực hiện giảng dạy bằng cách trình chiếu powerpoint, riêng các trường Trung học cơ sở đã được đưa vào quy định giảng dạy của giáo viên và được trang bị phần mềm soạn giảng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thiết kế bài giảng điện tử.

Với những cách làm hiệu quả trên, năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Bình đã vinh dự đạt được hạng ba trong phong trào thi đua khối Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Kế thừa và phát huy những thành tích đạt được, năm học 2017-2018, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Bình xác định tiếp tục tập trung vào chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành của cán bộ quản lý; chấn chỉnh việc chấp hành thi hành công vụ, nêu cao ý thức tự rèn luyện, tự học, để không ngừng nâng cao phẩm chất, đạo đức, hoàn thiện năng lực chuyên môn của công chức, viên chức; quan tâm giáo dục đạo đức, hạnh kiểm, kỹ năng, ý thức tự rèn luyện học tập của học sinh, làm cho các hoạt động giáo dục thực sự chuyển biến để vươn tới mục tiêu “Dạy tốt – Học tốt”.

Minh Luân

Tags : nhiệm vụ phòng giáo dục

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất