Thứ Hai , 08:12, Ngày 17/06/2019

Gia đình và pháp luật

Bác Hồ với việc lựa chọn cán bộ đức - tài

Trong cuộc đời cách mạng của mình, Bác Hồ luôn chú ý đến vấn đề đào tạo cán bộ có đức và có tài bởi cán bộ là gốc của mọi công việc.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng "vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ", Bác Hồ luôn canh cánh một niềm mong mỏi là dân ta được hưởng tự do độc lập, là làm sao để nhà nhà no ấm, yên vui. Muốn làm được điều đó, phải có nhân dân, có con người, có cán bộ bởi "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Vì vậy, ngay từ năm 1917, khi đến Pari, Bác Hồ đã chú ý đến vấn đề đào tạo cán bộ.

Trong công tác cán bộ, Bác đặc biệt quan tâm tìm người đủ đức và tài để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng. Ngay sau khi Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945), Bác Hồ đã viết bài "Nhân tài và kiến quốc" đăng trên báo Cứu quốc số ra ngày 14/11/1945. Người đánh giá cao vai trò của các nhân tài: "Kiến quốc cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa nhiều lắm, nhưng nếu khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển thêm nhiều".

Bác Hồ trò chuyện với các trí thức.

Người kêu gọi đồng bào ai có tài năng và sáng kiến về những công việc "kiến thiết ngoại giao", "kiến thiết quân sự", "kiến thiết kinh tế", "kiến thiết quân sự", "kiến thiết giáo dục", hãy "hăng hái giúp ích nước nhà". Đồng thời, Người cũng nhắc nhở các cơ quan, các tổ chức cần khéo lựa chọn, khéo dùng người tài, tạo điều kiện cho đội ngũ người tài ngày thêm đông đảo.

Theo Bác, người có đức và có tài là người có phẩm chính trị và năng lực lãnh đạo, nghiệp vụ công tác. Trong lựa chọn (tìm người tài-đức) Bác Hồ rất quan tâm đến đạo đức (đạo đức mà Người nói tới là đạo đức cách mạng) đó là "tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân", là tinh thần cần, kiệm, cẩn thận, tự giác, không tư túi, chịu khó học tập, kiên trì nhẫn nại, không hiếu danh, không kiêu ngạo, nói đi đôi với làm, giữ vững lập trường, không sợ hy sinh, có ý thức tổ chức kỷ luật. Đối với đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân "thì khoan thứ", "với đoàn thể thì nghiêm", giúp đỡ người, xem xét người. Khi thi hành nhiệm vụ phải "xem xét hoàn cảnh kỹ càng", "quyết đoán", "dũng cảm", "phục tùng đoàn thể".

Từ những quan điểm về đức-tài, về đạo đức cách mạng, thấm nhuần sâu sắc quan điểm của V.I Lênin: "Lựa chọn nhân tài là một vấn đề cơ bản của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội", Bác Hồ đã nêu ra "những khuôn khổ để lựa chọn cán bộ, chúng ta phải theo cho đúng", là: Những người đã tỏ ra rất trung thành và hăng hái trong công việc, trong lúc đấu tranh, những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết dân chúng, luôn luôn chú ý đến lợi ích của dân chúng. Như thế, thì dân chúng mới tin cậy cán bộ và nhận cán bộ đó là người lãnh đạo của họ. Những người có thể phụ trách giải quyết các vấn đề trong những hoàn cảnh khó khăn. Ai sợ phụ trách và không có sáng kiến thì không phải người lãnh đạo.

Người lãnh đạo đúng đắn cần phải: Khi thất bại không hoang mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo, khi thi hành các nghị quyết kiên quyết, gan góc, không sợ khó khăn; Những người luôn luôn giữ đúng kỷ luật. Lựa chọn nhân tài, lựa chọn cán bộ là để sử dụng ngay (bố trí, phân công phụ trách...) và để bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng lâu dài. Bác Hồ thường nói đến nguồn nhân tài để tìm, phát hiện, là đảng viên. Đảng viên là nguồn quan trọng để bổ sung đội ngũ cán bộ của Đảng. Muốn có cán bộ tốt, phải có đảng viên tốt.

Vì vậy, vấn đề giáo dục người vào Đảng và nâng cao trình độ mọi mặt cho người đã ở trong Đảng là rất quan trọng, đặc biệt là việc học tập và rèn luyện của đảng viên. Ngày 09/12/1961, đến thăm và nói chuyện với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm ở Nghệ An, Bác Hồ nói: "Tôi năm nay đã 71 tuổi, ngày nào cũng phải học. Việc lớn, việc nhỏ, tôi phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi. Không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau".

Việt Thanh/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : bác hồ đức cán bộ chủ tịch Hồ Chí Minh tài

Tin Nhân vật - Sự kiện tiếp theo

Tin Nhân vật - Sự kiện mới nhất